“อลงกรณ์ พลบุตร”มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา  ให้รร.บ้านห้วยปลาดุก รร.บ้านสองพี่น้อง และรวมกิจกรรม “ปีเสือสำราญ ชวนคนข้าง ๆ เหยียดกาย คลายเส้น” 

ที่โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปีเสือสำราญ ชวนคนข้าง ๆ เหยียดกาย คลายเส้น” โดยมี นายชัยยศ  ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง กล่าวรายงาน 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวชมรมช่างภาพการเมือง ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภาฯ และโครงการการสื่อสารสร้างเสริมสุขภาวะไปสู่ภาคนโยบาย ภายใต้ สสส. จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา  และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุกและโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน อาทิ สมุด หนังสือ เครื่องเขียน  เครื่องปริ้นท์เตอร์ เครื่องนอนเด็กอนุบาล ลูกฟุตบอล แก้วน้ำ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ชุดตรวจโควิด ATK โดยมี น.ส.ณัฏฐ์รมณ สุริยะศศิธร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง และ น.ส.โสรส อ่วมประไพ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก เป็นตัวแทนรับมอบ 

นายอลงกรณ์กล่าวว่า การศึกษาของชาติเป็นสิ่งสำคัญ  เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ตนเองให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด  ในฐานะที่เป็นคนเพชรบุรี  จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้มาทุกปี เพราะอยากจะเห็นเด็กและเยาวชนเมืองเพชรมีวิชาความรู้  มีสุขภาพแข็งแรง  เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของเมืองเพชรและประเทศชาติ  ขอให้เด็กทุกคนเติบโตเป็นคนดีของเมืองเพชรต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม และขนมต่าง ๆ รวมทั้งรณรงค์ให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี   โดย“ครูติ๊ก” จิราพร  ประจันนวล ครูฝึกสอนออกกำลังกาย(เทรนเนอร์) ได้นำเด็กนักเรียนออกกำลังกายด้วยยางยืดในท่าง่าย ๆ สนุก ๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีให้แก่เด็ก ๆ อีกด้วย

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม