ตร.เชียงใหม่ รณรงค์ 7 วันสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัยใช้ตำรวจน้อย อู้คำเมือง

กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำวีทีอาร์รณรงค์ โดยตำรวจน้อยชายและหญิง พูดภาษคำเมือง ขอให้ประชาชนช่วงระหว่างวันที่11-17 เมษายน 2565 ช่วง 7วันขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี65 ท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างมีความสุข โปรดปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน

ด้านขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่11-17 เมษายน 2565 เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โปรดปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม