สงกรานต์เชียงใหม่ คาดกลับมาคึกคักเงินสะพัดกว่า 549 ล้านบาท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมทุกหน่วยงานรองรับนักท่องเที่ยว กว่า 61,000 คน คาดจังหวัดเชียงใหม่จะกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงสงกรานต์ มีเงินสะพัดกว่า 549 ล้านบาท

นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 10 คน โดยทำงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น มีการจัดหน่วยบริการนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ บริเวณข่วงประตูท่าแพ และจัดตั้งศูนย์หน่วยบริการ Command Center Charming Chiangmai เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกโดยร่วมมือกับตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในการออกสำรวจตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตลอดทั้งวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์

สำหรับปีนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน Chiangmai Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ (บริเวณขัวเหล็ก ริมแม่น้ำปิง) ภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยามฟ้าใส” โดยเน้นจัดงานในรูปแบบการท่องเที่ยวในชุมชน สามารถเข้าถึงง่าย ปลอดภัย มีความร่วมสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขณะเดียวกันสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จัดกิจกรรมน้ำทิพย์ปีใหม่เมือง โดยมีการตักน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด 9 บ่อ ในจังหวัดเชียงใหม่ มาเจริญพระพุทธมนต์นำน้ำทิพย์มาหุง ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยจะนำน้ำทิพย์ที่ได้แจกให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานประเพณีปีใหม่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10,726 ขวด ในวันที่ 12-16 เมษายน ตามสถานที่สำคัญๆทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองจังหวัดเชียงใหม่ครบรอบ 726 ปี

ทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้คาดการณ์ว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 61,000 คน โดยในช่วงวันที่ 13-17 เมษายน มีนักท่องเที่ยวสำรองห้องพักแล้วกว่าร้อยละ 33 โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 549 ล้านบาท

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม