เชียงใหม่ฝุ่นตลบ อากาศเกินค่ามาตรฐาน 10 อำเภอ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เผยพบจุดความร้อนมากที่สุดจังหวัดแม่ฮองสอน 96 จุด เชียงใหม่ 19 จุด คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองวันต่อไปอยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง”

15 เมษายน 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตรวจวัดคุณภาพอากาศ จาก แอพพลิเคชั่นAirCMI ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในโรรงพยาบาาลประจำอำเภอพบว่า 10 อำเภอมีค่าฝ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 เกินจากค่ามาตรฐาน 50 – 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบมากที่สุดที่อำเภอเชียงดาว 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อำเภอสะเมิง,อำเภอไชยปราการ,อำเภอแม่แจ่ม,อำเภอแม่วาง,อำเภอหางดง,อำเภอเสัยงแหง,อำเภอฝาง,อำเภอแม่ออน ,อำเภอเมืองเชียงใหม่ และที่อำเภออมก๋อยอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษจำนวน 5 จุด มากที่สุด บนดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก และกลางเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเท่ากันที่ 64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และโรงเรียนบ้านป่าบง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 15 เมษายน 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงใหม่ ,เชียงราย ,ลำพูน และแม่ฮ่องสอน พบว่ามี ค่าฝุ่นละออกขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าระหว่าง 39-92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ปานกลาง ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ” (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.


ส่วนการตรวจจากดาวเทียม พบจุด Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 123 จุด จังหวัด เชียงใหม่ 19 จุด เชียงราย 0 จุด ลำพูน 8 จุด และแม่ฮ่องสอน 96 จุด คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองวันต่อไปอยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง”

ส่วนที่ อำเภอสะเมิง ยังเกิดไฟป่าขึ้นต่อเนื่อง นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง และผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.สะเมิง รายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่ สถานีควบคุมไฟป่าขุนขาน – สะเมิง ชุดลาดตระเวน ตรวจพบไฟบริเวณป่าทิศตะวันออกบ้านงาเเมง(อช.ขุนขาน) เข้าดำเนินการดับไฟป่าพร้อมทำแนวกนไฟ สามารถควบคุมไว้ได้มี พื้นที่เสียหาย 14 ไร่ สาเหตุ หาของป่า ป่าเต็งรัง ขณะในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ วลา 18.00 น.รับเเจ้งทางโทรศัพท์ตรวจพบไฟบริเวณป่าทิศตะวันออกบ้านงิ้วเฒ่า(ป่าสงวน) เริ่มดับเวลา 18.30 น. พื้นที่เสียหาย 3 ไร่ ดับเสร็จเวลา 18.50 น. พื้นที่เสียหาย 8 ไร่

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม