ขนส่งฯเชียงใหม่ ปลื้มยอดซื้อตั๋วเดินทางเพิ่มขึ้นเท่าตัว เงินสะพัดสร้างรายได้

ขนส่งฯเชียงใหม่ เผยภาพรวมการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะช่วงสงกรานต์ยอดซื้อตั๋วเพิ่มขึ้นเท่าตัว สร้างรายได้คืนแก่ผู้ประกอบการ ยังคงวางมาตรการป้องกันโรคของสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด มีผู้โดยสารวันละ 2,500 คน ต่อวัน เพิ่มเป็น 5,000 คนต่อวัน

นางวราภรณ์ วรพงศธร. ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าภาพรวมการเดินทางของประชาชนด้วยขนส่งสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมระบบขนส่งก่อนจะนำรถออกมาให้บริการแก่ประชาชน โดยได้มีการตรวจเยี่ยมอู่ซ่อมรถของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำและกำชับในเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถรวมถึงพนักงานขับรถ

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่าย เช่น ผู้จำหน่ายตั๋ว ผู้ให้บริการ เพื่อย้ำเตือนเรื่องมาตรการป้องกัน การรองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ ขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจสารเสพติดในร่างกายของพนักงานขับรถก่อนให้บริการแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคน

สำหรับภาพรวมในการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จากภาวะปกติ แต่กลับพบว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันที่ผ่านมาได้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มจำนวนขึ้นเท่าตัว จากเดิมที่มีผู้โดยสารวันละ 2,500 คน ต่อวัน เพิ่มเป็น 5,000 คนต่อวัน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม จึงเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ การเว้นระยะห่างบนรถโดยสาร การสวมแมส หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ละเว้นการรับประทานอาหารบนรถ รวมถึงการทำความสะอาดรถโดยสารทุกครั้งก่อนที่จะนำมารับผู้โดยสารในรอบต่อไป เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการทุกเที่ยวการเดินทาง

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม