“จุดความร้อน” ภาคเหนือพุ่ง แม่ฮ่องสอนหนักสุด เผาป่า -ไร่ข้าวโพด

พบไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด 89 จุด พบมากในพื้นที่ป่าถึง 38 จุด ไร่ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน 28 จุด จังหวัดแม่ฮองสอนเกิดจุดความร้อนมากที่สุด 20 จุด

สถานการณ์ หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศร้อนแห้งแล้งส่งผลให้เกิดไฟป่าขึ้นในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ฮ.จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับการร้องขอ สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการดับไฟป่า ในพื้นที่กลางป่า สูงลาดชัน เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปถึงของ อำเภอแม่ออน และ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 8 เที่ยว จำนวน 4,000 ลิตร โดยตักน้ำจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อีกพื้นที่ป่า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ชุดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง ได้ออกลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า ตรวจพบไฟป่า จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณป่าห้วยไม้ซาง ที่บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.แม่สอย อ.จอมทอง และจุดที่ 2 บริเวณป่าด้านทิศใต้อ่างเก็บน้ำห้วยยอน ท้องที่บ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จึงเข้าทำการดับไฟ จุดแรกใช้เวลา 3 ชั่วโมง ควบคุมไฟได้โดยเริ่มดับไฟเมื่อเวลา 12.50 น. จุดที่ 2 เริ่มเข้าดับในเวลา 15.45 น. สามารถควบคุมไฟให้ดับได้ในเวลา 16.45 น. รวมทั้ง 2 จุด รวมพื้นที่ป่าเสียหาย 19 ไร่

ขณะเดียวกันช่วงค่ำเกิดไฟป่าใกล้วัดพระธาตุกิ่วแกง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นายชานนท์ ดวงมณี ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส. ร่วมกับ ราษฎร อาสาบ้านเวียงแหง ดับไฟป่าบริเวณทิศใต้ของวัดพระธาตุกิ่วแกง เขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สภาพความมืดประกอบกับเป็นป่าทางลาดชัน เกรงเจ้าหน้าที่จะได้รับอันตราย ได้ทำแนวกันไฟป้องกันไฟที่อาจจะลุกลามเป็นวงกว้าง โดเช้าวันนี้ เจ้าหน้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง

เช้าวันนี้ตรวจพบจุดความร้อนเกิดขึ้น 5 จุด แต่ช่วงเช้าในเขตตัวเมือง และบางพื้นที่เกิดฝนตกลงมาประมาณ 10 -15 นาที ส่งผลให้คุณภาพอากาศในเมืองเชียงใหม่คงดีต่อเนื่อง ฝนได้เข้ามาช่วยสลายฝุ่นควันไฟป่า PM2.5 เบาบางลงไป ตรวจวัดทั้ง 5 จุดจาก จากเว็ป Air 4 Thai.com มีปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 36-41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ อยู่ในคุณภาพดี ถึงปานกลาง

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 หรือ บก.คฟป.ทภ.3 ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบว่า จุดความร้อนจำนวน 89 จุด เป็นจังหวัดแม่ฮองสอนพบมากที่สุด 20 จุด จังหวัดตาก 11 จุด และจังหวัดเชียงรายและน่าน จังหวัดละ 10 จุด เป็นการพบในพื้นที่ป่าถึง 35 จุด เกิดจากไร่ข้าวโพดและไร่หมนเวียน 28 จุด และเกิดจากพื้นที่การเกษตรจำนวน 12 จุด

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม