รมว.ยุติธรรม เปิดประมูลทรัพย์คดียาเสพติดเชียงใหม่

 ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด และนิทรรศการพืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย ใช้อย่างไรให้มีคุณค่าและยั่งยืน โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในงานพร้อมด้วย นายธนวัชร นิติกาญาจนา ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป ป.ส. พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภาค 5 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมูลคึกคัก ซึ่งมีทั้งรถยนต์ ที่ดิน ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ และเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน 188 รายการ

โดย นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เราได้กำหนดเป้าหมายการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดในปีนี้ 10,000 ล้านบาท และสั่งการให้สำนักงาน ป.ป.ส.ไปผลักดันขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จ จนนำมาสู่การนำทรัพย์สินคดียาเสพติดมาขายทอดตลาดในวันนี้ โดยในปีนี้เราจัดการขายไปแล้ว 8 ครั้ง 610 รายการมูลค่าการขาย 38,152,900 บาท และวันนี้เรายึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดไปแล้ว 3,400 ล้านบาท และเชื่อว่าเดือนหน้าจะยึดได้ถึง 6,000 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ได้จากการยึดทรัพย์และขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่แถบนี้ที่ใกล้กับพื้นที่ชายแดนและสามเหลี่ยมทองคำ ที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดใหญ่ จึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินเยี่ยมชมนิทรรศการพืชกระท่อม ภายใต้แนวคิด “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย ใช้อย่างไรให้มีคุณค่าและยั่งยืน” พร้อมมอบต้นกล้าพืชกระท่อมให้กับผู้นำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำผลผลิตจากใบกระท่อมไปสร้างรายได้ให้กับประชาชน ทั้งนี้ พืชกระท่อมได้ถูกปลดออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการนำพืชกระท่อมไปใช้ประโยชน์ ในเชิงอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดพืชกระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางต่อไปยัง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสารสกัดพืชกระท่อมคุณภาพสูง

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ภญ. วรินทร รักษ์ศิริวณิช รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และนายโกศล ตาลทอง นายกสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลนวัตกรรมพัฒนาพืชกระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง iExtract

โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อให้ได้สารสกัดกัญชา กัญชง หรือกระท่อม ที่มีความบริสุทธิ์สูง เพื่อสามารถนำไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Dietary Supplement) อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical) และ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetics and Personal Care) ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ และขับเคลื่อนสารสกัดพืชเป้าหมาย ให้สามารถตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ การลงทุน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม