ยอดติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 12,888 ราย ยอดตายไม่ลง 129 ราย กำหนดพื้นที่เหลือระวังสูง นำร่องท่องเที่ยว 1 พ.ค.นี้

ศบค.รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

 ผู้ป่วยรายใหม่ 12,888 ราย

 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,027,514 ราย

 หายป่วยแล้ว 1,902,362 ราย

 เสียชีวิตสะสม 6,828 ราย

—————————-

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,250,949 ราย

 หายป่วยแล้ว 4,070,856 ราย

 เสียชีวิตสะสม 28,526 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 29 เมษายน 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 133,325,537 โดส

วันที่ 29 เมษายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 

เข็มที่ 1 จำนวน 28,678 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 66,563 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 88,489 ราย

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๘/๒๕๖๕ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ที่มา  ราชกิจจานุเบกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/098/T_0039.PDF

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม