นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

นายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ก่อนมีการหารือทั้งสองฝ่ายในวันนี้ จะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง 3 ฉบับ พร้อมหารือร่วมกันใน 6 ประเด็นสำคัญ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ดังนี้

1.การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย – ญี่ปุ่น ในโอกาสครบรอบ 135 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และครบรอบ 10 ปี หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย – ญี่ปุ่น

2.การเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสู่อนาคต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ระยะ 5 ปี ทั้งในด้านความเชื่อมโยงด้าน Supply chain ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ รวมถึงการตั้งศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย

3.การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต่างเห็นพ้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกันให้มากขึ้น รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศ ให้ประชาชนเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันได้มากขึ้น

4.การเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหม ความมั่นคง และการยุติธรรม รวมถึงการจัดทำสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างกัน

5.การเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค อาทิ การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ญี่ปุ่น และกรอบ ACMECS 

6.การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเน้นย้ำถึงหลักการเคารพบูรณภาพแห่งดินแดน กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎบัตรสหประชาชาติ ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติการใช้ความรุนแรงและใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุด

ที่มา เพจไทยคู่ฟ้า

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม