องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯเชิญชวนปันน้ำใจช่วยเหลือสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ป่า ในช่วงการระบาดของโควิด 19

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยที่มาของ “โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า” เกิดจากผลกระทบของการเกิดโรคระบาดโควิด 19 ทำให้สวนสัตว์ในสังกัดบางแห่งต้องปิดให้บริการชั่วคราว      ขณะเดียวกัน สัตว์ป่าทุกชนิดที่อยู่ภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ยังคงต้องให้ความสำคัญต่อการดูแลทั้งทางด้านคุณภาพชีวิตสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพราะสวนสัตว์ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการอนุรักษ์ วิจัย และเป็นแหล่งสร้างสังคมคุณธรรมที่มีความสำคัญกับเด็กเยาวชน และครอบครัวในลำดับต้นๆ อีกทั้งยังจะเป็นการช่วยพัฒนาและต่อยอดการมีส่วนร่วมทางด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการอุปถัมภ์สัตว์ เพื่อให้ประชาชนที่ชื่นชอบสวนสัตว์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์ทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนกว่า 10,000 ตัว มากกว่า 2,000 ชนิด ผ่านการทำบุญบริจาคเงินเข้าสมทบเข้ากองทุน โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ในการรักษาสัตว์ รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ต่อไป จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันน้ำใจอุปถัมภ์สัตว์ป่า ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ โดยสามารถเลือกประเภทกลุ่มสัตว์ที่ต้องการอุปถัมภ์ได้ 5 กลุ่มคือ กลุ่มสัตว์ขนาดใหญ่  กลุ่มสัตว์ขนาดกลาง  กลุ่มสัตว์ขนาดเล็ก กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มตามอัธยาศัย

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางPage Facebook และ www.zoothailand.org. ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและโอนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี 006-0-23655-8 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อหมีแพนด้า ซึ่งเป็นกองทุนสาธารณกุศล ผู้บริจาคจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณออนไลน์ และสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไปลดหย่อนภาษีได้

และสำหรับสวนสัตว์ภูมิภาค สามารถดูรายละเอียดได้จาก QR Code ข้อมูลการบริจาคช่วยเหลือสัตว์ป่าและสอบถามรายละเอียดได้ที่

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โทร. 038 318 444www.facebook.com/kkopenzoo

สวนสัตว์เชียงใหม่ โทร. 053 221 179www.facebook.com/FanpageChaingMaiZoo

สวนสัตว์นครราชสีมา โทร. 083 372 0404www.facebook.com/NakhonratchasimaZoo

สวนสัตว์สงขลา โทร. 074 598 555www.facebook.com/SongkhlaZooPage

สวนสัตว์อุบลราชธานี โทร. 093 320 9369www.facebook.com/ubonzoo1217

สวนสัตว์ขอนแก่น โทร. 086 459 4192www.facebook.com/khonkaenzoo

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044 558 501www.facebook.com/ElephantKingdomByZPO

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม