ผู้นำฝ่ายค้านประกาศ “วันนี้คือจุดเริ่มต้นของจุดจบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์” “สุทิน คลังแสง”อภิปรายกล่าวหาและพยายามชี้ความล้มเหลวของนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ จนคนต้องฆ่าตัวตายหนีพิษเศรษฐกิจ บ่อน ยาเสพติดเต็มเมือง

การประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ลุกขึ้นอภิปรายญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมข้อกล่าวหา   10 รัฐมนตรี โดยมีนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคและส.ส.พรรคพลังประชารัฐพยายามประท้วงไม่ให้อ่านญัตติที่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้นำฝ่ายค้าน ระบุด้วยว่า “วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 

จากนั้นนายสุทิน คลังแสง ส.ส.พรรคเพื่อไทย อภิปรายเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลาออกเพื่อให้สภาได้เลือกนายกรัฐมนตรีใหม่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ พร้อมกับลำดับการอภิรายตลอด 4 วันว่าจะมีการอภิปรายและชี้ให้เห็นถึงความพกร่องและทุจริตในการทำงานของรัฐมนตรี ความล้มเลวของรัฐมนตรีที่ไม่สามารถไว้วางใจได้ โดยเริ่มด้วยเรื่องความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจทำให้ประชาชนเดือดร้อนขายที่นา และมีการฆ่าตัวตายหนีพิษเศรษฐกิจ

จากนั้นได้อภิปรายถึงความล้มเหลวด้านปราบปรามยาเสพติด และอบายมุก ที่มีบ่อนและยาเสพติดอยู่เต็มเมือง พร้อมกับย้ำว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีวิธีคิดที่ผิดจึงแก้ปัญหาล้มเหลว

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม