“อนุทิน ชาญวีรกูล” รับวัคซีคโควิด-19 เข็มแรกของประเทศไทย นายกรัฐมนตรีร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ

ที่สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรก โดยมี นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ฉีดให้

โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาร่วมสังเกตการณ์ให้กำลังใจ รวมทั้งเป็นผู้ลงนามเป็นพยายานให้กับนายอนุทินในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เนื่องจากข้อบ่งชี้วัคซีนซิโนแวค แนะนำฉีดในผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี

ต่อไป คนที่ 2 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  คนที่ 3 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คนที่ 4 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คนที่ 5 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคนที่ 6 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่ได้รับการฉีดคนแรกคือ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการฉีดโดยพยาบาล  ลำดับถัดไป คือ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้รับการฉีดโดย ปลัดสธ.

ขณะที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความดันสูงจึงไม่สามารถฉีดวัคซีนในวันนี้ได้

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม