“อลงกรณ์ พลบุตร” ชื่นชมตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครคุมเข้มมาตรการโควิด19 สร้างความเชื่อมั่นทำยอดขายพุ่ง พร้อมเชิญชวนคนไทยซื้อกุ้งช่วยชาวประมง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยเกษตรกรชาวประมงจึงมอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ทปษ.รมว.กษ. ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ตัวแทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครพร้อมพบปะผู้ประกอบการภายหลังจากที่ตลาดได้เปิดดำเนินการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา

นายอลงกรณ์. กล่าวแสดงความชื่นชมตลาดกลางกุ้งที่สามารถเปิดทำการได้อีกครั้งหนึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมการระบาดของโควิด19ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้านการปกครอง ด้านประมง ผู้ประกอบการทั้งระบบ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้วันนี้การค้าขายที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครกลับมาเปิดให้บริการทำการเต็มรูปแบบอีกครั้งมีแพปลากลับมาทำการค้าขายอย่างคึกคักยอดขายเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันได้เน้นย้ำอย่าให้การ์ดตกเหมือนปลายปีที่แล้วโดยต้องป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นและนำระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง การขนส่ง การผลิตแปรรูปจนถึงปลายน้ำคืออุตสาหกรรมแปรรูป ร้านอาหาร โรงแรมและผู้บริโภคจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อตลาดกลางและสินค้าประมงพร้อมทั้งเชิญชวนคนไทยบริโภคกุ้งไทยเพื่อช่วยเกษตรกรของเราในยุคโควิด19

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม