ผลการตรวจเชิงรุกในตลาดพื้นที่เขตบางแคพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 224 ราย จากการตรวจ 4,991 ราย

กทม. เร่งตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในตลาดวันเดอร์ ตลาดและชุมชนใกล้เคียง ในพื้นที่เขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา แล้วทั้งสิ้น 4,991 ราย พบผู้ติดเชื้อ (+) 224 ราย  ไม่ติดเชื้อ (-) 3,086 ราย และรอผลการตรวจอีก 1,681 ราย

ขอความร่วมมือให้ทุกคนป้องกันตัวเอง ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จะทำให้เราควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้อีกครั้ง

อ้างอิงข้อมูลจาก  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการประชาสัมพันธ์  https://www.facebook.com

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม