นายกฯ ไป จ.ร้อยเอ็ด Kick off “โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่” 7 ม.ค.67

ภารกิจลงพื้นที่ต่างจังหวัด ของนายกฯ รับต้นปี 67 ประเดิมกันที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยนายกฯ จะเดินทางไปเป็นประธานกิจกรรม Kick off “30 บาทรักษาทุกที่” ณ ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด 101

ทั้งนี้ จ.ร้อยเอ็ด “เป็นจุดเปิดนอกสถานที่” และเปิดระบบออนไลน์ไปยังอีก 3 จังหวัด คือ แพร่ เพชรบุรีและนราธิวาส ซึ่งถือว่าเป็น 4 จังหวัดนำร่องใน 4 ภูมิภาค

“30 บาทรักษาทุกที่” เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลที่มอบให้ประชาชน ถือเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม