สภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี “เฉลิมชัย ศรีอ่อน”ได้คะแนนสูงสุด 270 เสียง นายกฯได้คะแนนรองบ๊วย 263 เสียง “สุชาติ ชมกลิ่น”ได้น้อยสุด 263 เสียง

ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ อธิบายถึงขั้นตอนการเตรียมลงมติไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี โดยกำหนดเป็นรายบุคคล โดยเริ่มจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ว่าจะไม่ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ ทั้งนี้ ผลการลงมติอภิปรายไม่วางใจ ทั้ง 6 รัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม องค์ประชุม 475 คน ไว้วางใจ 264 คนไม่ไว้วางใจ 208 คน งดออกเสียง 3 คน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข องค์ประชุม 476 คน ไว้วางใจ 269 คนไม่ไว้วางใจ 196 คน งดออกเสียง 11 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน องค์ประชุม 475 คน ไว้วางใจ 263 คนไม่ไว้วางใจ 201 คน งดออกเสียง 10 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม องค์ประชุม 475 คน ไว้วางใจ 269 คนไม่ไว้วางใจ 195 คน งดออกเสียง 10 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์ประชุม 478 คน ไว้วางใจ 270 คนไม่ไว้วางใจ 199 คน งดออกเสียง 8 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน

นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม องค์ประชุม 478 คน ไว้วางใจ 267 คนไม่ไว้วางใจ 202 คน งดออกเสียง 9 คน

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม