พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่เมืองกาญพร้อมคณะผู้บริหารพรรค พปชร. และทีม ส.ส. ร่วมตรวจเช็คสถานการณ์บริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กลอง-เขื่อนศรีนครินทร์

ที่จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  ณ อาคาร 50 ปี เขื่อนแม่กลอง ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมประชุมและรับฟังภาพรวมสถานการณ์น้ำเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและเตรียมพื้นที่รับน้ำหลากปี 2564 พร้อมหาแนวทางเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2565 ซึ่งจะนำมาสู่การวางแผนการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแม่กลอง และคลองจระเข้สามพัน ซึ่งเป็นลำน้ำหลักในการระบายน้ำและจัดส่งน้ำให้กับประชาชนที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ทั้งกาญจนบุรี สมุทรสงครามและราชบุรี 

พลเอก ประวิตร เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากหรือน้ำป่าไหลหลาก และดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด รวมถึงแผนการช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด โดยให้ครอบคลุมทุกด้านและทั่วถึงทุกกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งให้อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด โดยจังหวัดกาญจนบุรี และ สทนช. เร่งรัดการจัดทำแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยเสนอผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำ และให้ สทนช. รวบรวมเสนอ กนช. เห็นชอบโดยเร็ว รวมทั้งให้กำหนดหน่วยงานปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายเสนอเข้าแผนงาน รวมถึงเน้นย้ำการวางแผนกักเก็บน้ำสำรองทุกแหล่ง ทั้งผิวดินและใต้ดิน ไว้รองรับในช่วงฤดูแล้งหน้าด้วย โดยให้ สทนช. ร่วมกับกรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พิจารณากำหนดแผนการจัดสรรน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนแม่กลอง ซึ่งต้องคำนึงถึงการใช้น้ำทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยการประปานครหลวง ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ให้ทั่วถึงอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งต้องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับกฎหมายน้ำด้วย

“แม้ลุ่มน้ำแม่กลองจะเป็นลุ่มน้ำที่มีศักยภาพเก็บกักน้ำได้มาก สามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือลุ่มน้ำข้างเคียงได้ก็ตาม แต่ จ.กาญจนบุรี ยังมีพื้นที่ภัยแล้งที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำที่เรียกว่า “อีสานของจังหวัดกาญจนบุรี” ครอบคลุม 5 อําเภอใน จ.กาญจนบุรี ได้แก่ อ.บ่อพลอย อ.หนองปรือ อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ และ อ.พนมทวน จึงได้กำชับให้ สทนช. บูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน กฟผ. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการดำเนินงานโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ทั้งนี้อธิบดีกรมชลประทานได้มีการรายงานถึงศักยภาพการกักเก็บน้ำและแผนการระบายน้ำ รวมทั้ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังได้นำเสนอแผนงานการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาตาล จังหวัดกาญจนบุรี  และยังได้ร่วมเป็นประธานการเปิดระบบส่งน้ำในชุมชน ต.ทุ่งกระบำ อ.เลาขวัญ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรับมอบสุขาลอยน้ำจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เพื่อมอบให้จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมพบปะพุดคุยกับผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพิจารณาแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร และคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค พปชร. ได้ร่วมรับฟังรายงานภาพรวมการเตรียมการรับมือฤดูฝนปี 2564 และความก้าวหน้าโครงการผันน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริการจัดการน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร์ และพบปะผู้นำชุมชนถึงสถานการณ์และการบริการจัดการน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่ง เลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้รายงานถึงการสถานการณ์น้ำของเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องความแข็งแรงของเขื่อน

ด้าน นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า สนทช. ได้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 โครงการสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่เริ่มดำเนินปี 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถสูบผันน้ำได้ปีละ 27.25 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีพื้นที่รับประโยชน์ 78,508 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 21,659 ครัวเรือน ระยะที่ 2 โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เริ่มดำเนินการปี 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี เมื่อแล้วเสร็จจะผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ตามแรงโน้มถ่วงได้ปีละ 265.50 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 486000 ไร่ มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในเขต อ.เลาขวัญและ อ.ห้วยกระเจา          รวม 2.97 ล้าน ลบ.ม./ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 53,810 ครัวเรือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

“ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี’61-64 ) จ.กาญจนบุรี มีแผนงานโครงการด้านน้ำในพื้นที่รวม 1,132 โครงการ เช่น ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค ก่อสร้างระบบผันน้ำจากแม่น้ำแควน้อย–บ้านไตรรัตน์ และก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควน้อย ขณะที่งบประมาณบูรณาการปี’65 จำนวน 39 โครงการ เช่น แก้มลิงบ้านหนองปลาซิว ฝายคลองหมื่นเทพ พร้อมระบบส่งน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนด่านมะขามเตี้ย เป็นต้น ซึ่ง สทนช. จะติดตามและเร่งรัดงานด้านทรัพยากรน้ำทุกโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนตามแผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี” รองเลขาธิการ สทนช. กล่าว

สำหรับการลงพื้นที่ของ พลเอกประวิตรในครั้งนี้มี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับ และยังมีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ  และรัฐมนตรีของพรรคฯ ร่วมลงพื้นที่ อาทิ  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการ พปชร.,นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ  ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ,พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตร์ พปชร.,

นายไผ่ ลิกค์  ส.ส.เขต 1 กำแพงเพชร ในฐานะรองเลขาฯพรรคฯ   มาพร้อมด้วยนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส เขต2 กำแพงเพชร , นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส. เขต3 ชลบุรี, นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข  ส.ส เขต 3 ตาก,นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ เขต4 นครปฐม,นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ เขต 2 นราธิวาส 

นอกจากนี้ยังมี ส.ส.เอกราช ช่างเหลา,ส.ส. ยุทธนา โพธสุธน ,ส.ส จิรแดช ศรีวิราช เขต 3 พะเยา ส.ส พรชัย อินทร์สุข เขต 1 พิจิตร ส่วน ส.ส เพชรบุรี มาทั้ง นายสาธิต อุ่ยตระกูล นายสุชาติ อุสาหะ และนายกฤษ แก้วอยู่ นอกจากนี้ ยังมี ส.ส.ราชบุรี ปารีณา ไกรคุปต์ และ ส.ส. กุลวลี นพอมรบดี,  ส.ส. วัฒนา สิทธิวัง เขต 2 ลำปาง, ส.ส. ศาตรา ศรีปาน เขต 2 สงขลา, ส.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ เขต 3 สมุทรสาคร ,ส.ส.ชุศักดิ์ คีรีมาศทอง เขต 2สุโขทัย และ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา  ส.ส. จันทบุรี  พร้อมด้วย ส.ส.กาญจนบุรี  ได้แก่ นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ ,พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ,นายสมเกียรติ วอนเพียร และ นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ รอให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง  โดยในส่วนของ จ.กาญจนบุรี มี ส.ส.พรรค พปชร. 4 คน ได้แก่ พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.เขต 1, นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.เขต 2 ,นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ ส.ส.เขต 4 และ นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.เขต 5

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม