นายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการพัฒนาสนามบินกระบี่ มั่นใจ รองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี ชื่นชมวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยว ต.หนองทะเล

ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ วันที่ 15 พฤศจิกายน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ ที่อยู่ระหว่างการขยายสนามบินให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มเติม โดยปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 และก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้กับท่าอากาศยานกระบี่ จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,500 คนต่อชั่วโมง เป็น 3,000 คนต่อชั่วโมง หรือ จาก 4 ล้านคนต่อปี เป็น 8 ล้านคนต่อปี ในขณะที่อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ปรับปรุงจากหลังเดิม จะสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 2,700 คัน รวมทั้งมีแผนงานก่อสร้างทางขับขนาน และระบบไฟฟ้าสนามบิน หากดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถเพิ่มขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นปีละ 70,000 คน ช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีละ 1,830 ล้านบาท

นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามจุดต่าง ๆ พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานต้องปฏิบัติตามมาตรการ “’Universal Prevention” ป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีมาตรการคลายล็อกดาวน์ในกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ แล้ว แต่ก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้จะเป็นการระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ รวมถึงทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารที่พักผู้โดยสารทุกสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายกฯ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว

เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ต.ไสยไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ นายธนกร  วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และชมการสาธิตการฝึกของหน่วยอาสาสมัครของจังหวัด

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรมบุคลากรและอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และมาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตามนโยบายของรัฐบาล ทำอย่างไรให้ประเทศชาติปลอดภัยจากภัยพิบัติ วันนี้ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทั้งทางบก ทางทะเล ทุกฝ่ายต้องศึกษาและทำงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือต้องมีความพร้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาเปิดสถานที่ฝึกแบบนี้ขึ้น เพื่อลดปัญหางบประมาณของทางราชการ โดยผู้ที่ฝึกจะต้องมีใบรับรองการฝึกที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนในต่างประเทศที่มีมาตรฐานสากล  นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าทุกคนจะประมาทไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปิดประเทศ ทุกอย่างต้องมีความพร้อมและทำงานบูรณาการร่วมกันทั้งทางบกและทางทะเล เราจะไม่เดินถอยหลังกลับไปที่เก่า  ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมมือกันเปิดประเทศบนพื้นฐานความเสี่ยงสูงสุด

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมากกว่าแสนคน ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อีกเป็นจำนวนมาก  ขอให้ยึดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขต้องมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด ทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด-19 พร้อมชื่นชมจังหวัดกระบี่ที่มีการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนมากขึ้น

นายกรัฐมนตรีได้แนะให้เด็กนักเรียนฝึกฝนเรียนว่ายน้ำและเน้นเรียนภาษาที่ 2 พร้อมขอให้อาจารย์สอนแนะแนวทางจริยธรรม ศีลธรรม รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แก่เด็กนักเรียนด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีชมการสาธิตการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ จุดที่ 1  ฐานแท่นจำลองสถานการณ์ของก๊าซน้ำมันและก๊าซรั่วไหล ชมการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ รถบรรทุกก๊าซ LPG พลิกคว่ำ จุดที่ 2 ฐานจำลองเพลิงไหม้เรือขนาดใหญ่และการกู้ภัยทางน้ำสำหรับเรือขนาดเล็ก ชมการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้เครื่องยนต์เรือ และการกู้ภัยทางน้ำสำหรับเรือขนาดเล็ก และจุดที่ 3 ฐานตู้จำลองปรากฏการณ์ Flash Over ฐานจำลองเพลิงไหม้ในอาคารบ้านเรือนสองชั้น ฐานกู้ภัยทางน้ำและการกู้ภัยงานในที่สูง ก่อนเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP อันดามัน (ANDAMAN OTOP SHOP) 6 จังหวัด ณ เทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ต่อไป

นายกรัฐมนตรีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP อันดามัน

เวลา 11.33 น. ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP อันดามัน (ANDAMAN OTOP SHOP) 6 จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) ร่วมกับรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด 6 จังหวัดอันดามัน นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเดินหน้าบริหารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP อันดามัน อย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ซึ่งได้มีประชาชนในพื้นที่มาร่วมให้ต้อนรับบริเวณโดยรอบ ส่งเสียงเชียร์ ชูป้ายต้อนรับ “ลุงตู่ สู้” “กระบี่เมืองน่าอยู่ลุงตู่น่ารัก”

ก่อนเข้าสู่พิธีการเปิดอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับนักเรียนที่มาต้อนรับว่า นักเรียนคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ขอให้เน้นการเรียนรู้แบบ Active  Learning เพื่อร่วมกันพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการศึกษา และขอบคุณที่มาต้อนรับในวันนี้

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยทำการแตะลูกแก้วเพื่อเปิดศูนย์ OTOP อันดามัน อย่างเป็นทางการ จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP 6 จังหวัดอันดามัน และสอบถามผู้ประกอบการร้านค้า ถึงการดำเนินกิจการในขณะนี้ หลังจากที่รัฐบาลได้ทยอยเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังอุดหนุนสินค้าอัตลักษณ์ประจำถิ่น หลายอย่าง อาทิ ผ้าบาติก น้ำพริกมะขามกุ้ง กระเป๋าจักสาน โดยได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ให้เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยขยายตลาดให้กว้าง

ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีชื่นชม และสนับสนุนการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และขอให้พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งต่อไป

สำหรับ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP อันดามัน (ANDAMAN OTOP SHOP) นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของกลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมถึงอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง อาทิ ขนมเต้าส้อ กะปิ กุ้งเสียบ น้ำแร่ธรรมชาติระนอง เสื่อเตยปาหนัน และดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริม “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ด้วย

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงสินค้า และช่วยอุดหนุนสินค้าอัตลักษณ์ประจำถิ่น หลายอย่าง อาทิ ผ้าบาติก น้ำพริกมะขามกุ้ง กระเป๋าจักสาน ในตอนท้ายของการเยี่ยมชม นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ว่าขอให้พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งต่อไป 

นายกรัฐมนตรีชื่นชมวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยว ต.หนองทะเล

เวลา 13.30 น. ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองหรูด (คลองน้ำใส) ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ. กระบี่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยวตำบลหนองทะเล และผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนตำบลหนองทะเล 7 หมู่บ้าน โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยประชาชนได้ถือป้ายให้กำลังใจ พร้อมส่งเสียง “รักลุงตู่ ลุงตู่สู้ ๆ”

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ได้ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนตำบลหนองทะเล 7 หมู่บ้าน และไฮไลท์ร้านโรตี 2-1 @บ้านในไร่ ซึ่งเป็นร้านโรตีเก่าแก่ในย่านหนองทะเล โดยมีนายบรรจบ บ่อหนา หรือ “บังหีม” อายุ 63 ปี เจ้าของร้าน รอให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้สาธิตการทำไข่ดาวบนใบตอง และชิมโรตีแกง พร้อมกล่าว “หรอยจังฮู้”

นายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายประชาชนที่มารอให้การต้อนรับว่า มีความยินดีที่ได้มาพบและได้เห็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความสุข พร้อมชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นชุมชนที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ดำรงชีวิตด้วยวิถีเกษตรแบบพอเพียง ถือเป็นชุมชนต้นแบบวิถีอนุรักษ์ ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนวิสาหกิจในชุมชน ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนเอง และเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน นายกรัฐมนตรียังขอให้คนในพื้นที่ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ รณรงค์กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชน ซึ่งเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้วย

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ และพบผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้นําท้องถิ่น ณ อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม