ครม.เคาะ 7 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน วงเงิน 494 ลบ. พร้อมพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันอย่างยั่งยืน 5 ด้าน

ที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จ้นทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบข้อเสนอ 7 โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 1 ปี กรอบวงเงินกว่า 494 ล้านบาท ดังนี้

1.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

2.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จ.ตรัง

3.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จ.ระนอง

4.โครงการ Phuket Health Sandbox จ.ภูเก็ต

5.โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จ.พังงา

6.โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร – ท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด จ.กระบี่

7.โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา จ.กระบี่

พร้อมเห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ใน 5 ด้านสำคัญ ทั้งด้านการเยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด-19 การท่องเที่ยว การเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐาน

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนไทยทั้ง 77 จว. และต้องอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการให้ภาคเอกชน ขอให้เข้าใจว่างบประมาณซึ่งเป็นเงินของคนไทยทุกคนมีอย่างจำกัด รัฐบาลจะจัดสรร ใช้อย่างคุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุด

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม