รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิด “ศูนย์แรกรับและส่งต่อ” นำผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างรอเตียงมาดูแลด้วยทีมแพทย์ พยาบาล แห่งแรกที่สนามกีฬาอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก สนับสนุนการทำงานของ กทม.

ที่กระทรวงสาธารณสุข จ .นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศปค.สธ.ครั้งที่8/2564 ในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็น มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในระยะถัดไป โดย นายอนุทินกล่าวว่า ได้ประสานกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอใช้สนามกีฬาอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก ใช้เป็น “ศูนย์แรกรับและส่งต่อ” ของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของ กทม.ในการรับส่งและเตียงผู้ป่วย โดยจะรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างรอเตียงมาดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล พร้อม ยา เวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ ในลักษณะหอผู้ป่วยโควิดรวม ให้ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลเหมาะสมตามอาการ นอกจากนี้ ศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่ส่งผู้ติดเชื้อไปโรงพยาบาลในสังกัดในเขตปริมณฑลกรณีเตียงใน กทม.เต็ม โดยบ่ายวันนี้ ทีมจากกรมการแพทย์และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะรีบเข้าไปดำเนินการให้เร็วที่สุด และในอนาคตอาจถูกปรับเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 อีกด้วย

          “การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วหลังเทศกาลสงกรานต์ ทำให้การจัดการเตียงใน กทม.ค่อนข้างยาก และล่าช้า ทำให้มีผู้ติดเชื้อบางส่วนต้องรอเตียง ซึ่งศูนย์แรกรับนี้จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องรอเตียงที่บ้าน หากมีอาการป่วยจะได้รับการดูแลทันทีด้วยทีมแพทย์ พยาบาลที่จัดเตรียมไว้ และหาก กทม.ยังหาเตียงไม่ได้ก็จะถูกส่งไปโรงพยาบาลในสังกัดรอบๆ กทม.ได้ทันที ผู้ป่วยถึงมือหมอเร็ว ได้รับการรักษาที่เหมาะสมกับอาการ ไม่ปล่อยให้เกิดความสูญเสียขึ้น” นายอนุทินกล่าว

          ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 (ศปค.สธ.) ว่า การประชุมวันนี้เป็นการหารือร่วมกันหลายภาคส่วนทั้งกรุงเทพมหานคร เอกชน โรงเรียนแพทย์ และกองทัพ เพื่อหารือประเด็นการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 เนื่องจากมีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งแนวทางและข้อเสนอในการปรับเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมโรค ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ มาตรการส่วนบุคคล องค์กร สังคม และสาธารณสุข เพื่อให้ที่ประชุม ศบค.พิจารณาต่อไป ได้แก่ การปรับระดับสีของจังหวัดเป็น 3 สี คือ แดงเข้ม แดง และส้มให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปรับมาตรการระดับจังหวัด ดำเนินการโดยห้ามจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจเกิดความแออัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ให้ทั้งประเทศดำเนินการต่อเนื่องหลังวันที่ 30 เมษายน 2564 ไปอีก 2 สัปดาห์

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม