รมช.กลาโหมประชุมหน่วยขึ้นตรงและตำรวจกำชับสนับสนุนสาธารณสุขสู้โควิด-19 เร่งตั้งรพ.บุษราคัมที่อิมแพครองรับผู้ติดเชื้อ. พร้อมสกัดระบาดในชุมชนแออัด พื้นที่เสี่ย

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและพล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม(นขต.กห. ) เหล่าทัพ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผ่านระบบทางไกล ณ ศาลาว่าการกลาโหม ติดตามการขับเคลื่อนการสนับสนุนแก้ปัญหาสถาการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยพล.อ.ชัยชาญ ได้ย้ำการสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยขอให้ทุกเหล่าทัพร่วมกันระดมกำลังทุกภาคส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของ “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล“ ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจ เพื่อควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในชุมชนแออัดและพื้นที่เสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท

พล.อ.ชัยชาญ กล่าวว่า ขอให้ทุกเหล่าทัพเร่งช่วยเหลือและสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งรพ.บุษราคัมในพื้นที่อิมแพค เมืองทองธานีที่กำลังจัดตั้งขึ้นเฉพาะสำหรับรองรับการดูแลผู้ป่วยระดับเหลืองและเขียวได้กว่า 3,000 ราย ให้สามารถเปิดทำงานได้ในสัปดาห์หน้า พร้อมทั้งให้จัดรถครัวสนามสนับสนุนการประกอบอาหารให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่สีแดง โดยเฉพาะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในพื้นที่เสี่ยงด้วย

รมช.กลาโหม ยังขอให้โรงพยาบาลทหารของทุกเหล่าทัพและตำรวจประสานและเตรียมให้การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขบริหารจัดการกระจายวัคซีนให้ถึงประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เร็วที่สุด ในส่วนของกองทัพ ขอให้เตรียมแผนและความพร้อมของหน่วยแพทย์ทหารเพื่อกระจายวัคซีนให้กับกำลังพลในแต่ละพื้นที่ให้เร็วที่สุด โดยให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม