มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ (28 ธ.ค. 2566) มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน ศอ.บต. จัดตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จํานวน 5 วัน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2566 – วันที่ 1 ม.ค. 67 จํานวน 2 มื้อ 25,000 กล่อง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส โดยมี นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง เป็นประธานเปิดโรงครัวพระราชทาน จังหวัดปัตตานี ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี แจกอาหารปรุงสุก มื้อละ 1,000 กล่อง รวม 2,000 กล่อง/วัน

และ นายนายวีรพัฒน์ บุณฑริก รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดโรงครัวพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส แจกอาหารปรุงสุก มื้อละ 1,500 กล่อง รวม 3,000 กล่อง/วัน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม