นายกฯ ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (29 ธ.ค. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ติดตามและรับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ขณะนี้มวลน้ำไหลไปที่จังหวัดปัตตานีแล้ว ทำให้จังหวัดมีน้ำท่วมสูง อย่างไรก็ตาม ยังห่วงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานความมั่นคง ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน ทั้ง อาหาร น้ำ ของใช้จำเป็น และยา อย่าให้ประชาชนเดือดร้อน ต้องช่วยเหลืออย่างทั่วถึง แม้ในพื้นที่ห่างไกล ที่ประชาชน ออกมาไม่ได้

ทั้งนี้ นายกฯ ยังย้ำเรื่องการเตือนภัยและอพยพประชาชนหากจำเป็นก็ต้องทำ ส่วนเรื่องการเยียวยา นายกฯให้ความมั่นใจ ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจะได้รับการเยียวยา ฟื้นฟูทันทีเช่นกัน

นอกจากนี้ นายกฯขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และทุกหน่วยงานที่ทุ่มเท เสียสละเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยด้วย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม