มูลนิธิฯ ร่วมกับ อำเภอสุคิริน นิคมสร้างตนเองสุคิริน สนง.พัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 มูลนิธิฯ ร่วมกับ อำเภอสุคิริน นิคมสร้างตนเองสุคิริน สนง.พัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็น 1 ในพื้นที่เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อีกทั้ง องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เคยเสด็จพื้นที่ตำบลมาโมง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมิโดยระหว่างเกิดอุทกภัย เครือข่ายฯ เกาะขันธ์ และเครือข่ายฯ ชายแดนใต้ ได้ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือในเรื่องการอพยพ ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2566

จากการสำรวจพื้นที่ พบว่า พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลมาโมง ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มมากที่สุดในอำเภอสุคิริน ในส่วนความต้องการของประชาชน มี 2 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ประชาชนที่บ้านพังเสียหายทั้งหลัง มีความประสงค์ย้ายที่อยู่ จำนวน 16 ครัวเรือน 2) ประชาชนขาดรายได้ เนื่องจากพื้นที่ทำกินและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเสียหาย จึงอยากให้มีการส่งเสริมอาชีพ

มูลนิธิฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่ร่วมสำรวจพื้นที่ และได้ข้อสรุป ดังนี้1) เรื่องที่ดินปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ทางนิคมสร้างตนเองสุคิรินได้จัดสรรพื้นที่ จำนวน 1 ไร่ ใกล้กับโรงเรียนนิคมพัฒนา 4 2) ในวันพรุ่งนี้ มูลนิธิฯ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาประชุม เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานดังต่อไปนี้ ศอ.บต., อำเภอสุคิริน, สถาบันรับรองคุณภาพชีวิต, โครงการชลประทานที่ 17, นิคมสร้างตนเองสุคิริน, หมวดการทางสุคิริน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กองทัพภาค 4 ส่วนหน้า, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, และ Tetra Pak เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้คำนึงถึง มิติเรื่องความต้องการของผู้ประสบอุทกภัย ความเหมาะสมของแบบบ้าน มิติเรื่องของกฎหมาย ที่ดินที่จะปลูกสร้าง สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย และ มิติด้านความปลอดภัย ซึ่งควรเป็นที่พื้นที่ที่ไม่เสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต ในส่วนงบประมาณ จะขอรายละเอียดจากที่ประชุม ระเบียบการชดเชยรายได้จากหน่วยงานต่างๆ และส่วนที่เหลือจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม