สายการิบนแอร์เอเชีย บรรเทาความเดือดร้อนผู้โดยสารเปิดบริการ 10-11 ก.ค.ก่อนหยุดบินเส้นทางภายในประเทศ ถึงสิ้นเดือน ก.ค.

ตามที่สายการบินให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการประกาศหยุดบินชั่วคราว เพื่อควบคุมการเเพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้โดยสารบางส่วนที่อาจตกค้างที่ปลายทาง สายการบินฯ จึงขอประกาศคงการให้บริการสำหรับเที่ยวบิน ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564

ก่อนหน้านี้สายการบินไทยแอร์เอเชีย แจ้งว่า เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการรัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการของศูนย์บริหารโควิด-19(ศบค.) ไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบินรหัส FD) มีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. -31 ก.ค. 2564 นี้

โดยจะกลับมาให้บริการเส้นทางภายในประเทศอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564 ซึ่งท่านยังสามารถสำรองที่นั่งได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนด จะได้รับการติดต่อจากสายการบินฯ ผ่านทางอีเมลเเละ SMS โดยตรง ซึ่งท่านสามารถดำเนินการรับข้อเสนอได้หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากสายการบินฯ หรือสามารถดำเนินการรับข้อเสนอได้เองผ่านทาง AVA ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://air.asia/JwLN9

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม