นายสุเมธ งามเจริญ ที่ปรึกษาสมาคมผู้สือข่าวกีฬา มอบผลิตภัณฑ์เอ บอนเน่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโควิด19 โดยมี นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี(สบนช.) และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม