ชมรมช่างภาพการเมือง ร่วมกับ ศิษย์เก่า ร.ร.ภักดีนรเศรษฐ ปี2519 และศิษย์เก่า (น.จ.รุ่น 22) ทำดีตามรอยพ่อ เยียวยา บุคลากรทางการแพทย์ คุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด่านหน้าสู้โควิด-19

นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง และ ศิษย์เก่า ร.ร.ภักดีนรเศรษฐ ปี2519 และศิษย์เก่า (น.จ.รุ่น 22) ร่วมกันจัดกิจกรรม ทำดีตามรอยพ่อ เยียวยา บุคลากรทางการแพทย์ คุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด่านหน้าสู้ภัย โควิด-19  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดี นำโดย คุณปนัดดา เจริญกิจ ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราลิตเติ้ลกุ๊ก คุณชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ดอยคำ และดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ ประสานงาน น้ำดื่ม และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกๆท่านต่างได้เห็นการกระทำความดี ของบรรดาคุณหมอและพยาบาลทุกๆท่าน

ชมรมช่างภาพการเมือง เป็นผู้ดำเนินการ ร่วมกับ ร่วมกับ ศิษย์เก่า ร.ร.ภักดีนรเศรษฐ ปี2519 และศิษย์เก่า (น.จ.รุ่น 22) ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยมี คุณอุษา บุญรอด และ คุณชนิกานต์ จงมนตรี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมคุณหมอและพยาบาล ซึ่งเป็นผู้เสียสละด่านหน้ามีภาระกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และต้องคอยดูแล ผู้ป่วย โควิด-19 ของโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก 19   ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศและยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นบุคลากรด่านหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรองรับสถานการณ์วิกฤตนี้

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม