กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใน 10 จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มท้ายเขื่อน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าในขณะนี้ ทำให้กรมชลประทานปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000-2,500 เมตรต่อวินาที โดยปริมาณน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 0.30 – 1.00 เมตร

ในช่วงวันที่ 26-29 กันยายน 2564 ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำดังนี้

1.จังหวัดอ่างทอง คลองโผงเผง ,อำเภอป่าโมก,ตำบลเทวราช อำเภอไชโย,วัดไชโย

2.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลองบางบาล,ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา,ตำบลตลาดชิด,ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่(แม่น้ำน้อย)

3.จังหวัดชัยนาท ตำบลโพนางดำ,บ้านท่าทราย อำเภอสรรพยา

4.จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี,วัดสิงห์,วัดเสือข้าม อำเภออิทร์บุรี อำเภอเมือง อำเภอพรหมบุรี

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. ประสาน 10 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ น้ำล้นตลิ่ง จากระดับน้ำใน “แม่น้ำเจ้าพระยา ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำกับกรมชลประทาน พบว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยมีฝนตกสะสมและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง

ปภ. จึงได้ประสาน 10 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหารริมน้ำ แพเรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา และประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน้ำ

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม