อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง)ระดับน้ำเริ่มลดลง สามารถควบคุมรักษาความปลอดภัยเขื่อนและอ่างเก็บน้ำได้ แต่ต้องเฝ้าระวังน้ำที่ไหลลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไป

โครงการชลประทานนครราชสีมา รายงานว่า เช้าวันนี้ (27 ก.ย.64) ระดับน้ำในอ่างฯ ลดลง 30 ซม. (เริ่มลดลงเวลา 01:00 น.) และเหลือถึงระดับสันทำนบดิน อ่างฯ 60 ซม. นั่นหมายถึง ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างฯ ประมาณ 400-500 ลบ.ม.ต่อวินาที < (ลดลง/น้อยกว่า) ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากทุกช่องทาง (ช่อง river outlet ซ้าย/ขวา , กาลักน้ำ /สูบน้ำ ,รถสูบซิ่ง ,ทางระบายน้ำฉุกเฉินขวา (Emergency Spillway) , และช่องบ่อก่อสร้าง ประตูระบายน้ำ(Service Spillway)      จึงยังไม่ต้องตัดคันทำนบดินอ่างฯจุดอื่นเพิ่มการระบายอีก

เมื่อระดับน้ำในอ่างฯ ทรงตัวและลดลง ทำให้ ไม่เกิดน้ำล้นข้ามทำนบดินสันของอ่างฯ ในลักษณะพังทลาย ณ เวลานี้สามารถบริหารน้ำออกจากอ่างฯให้มากกว่าหรือเท่ากับน้ำเข้าอ่างฯ รักษาความปลอดภัยเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ พ้นวิกฤติ และบรรเทาความเสียหายด้านท้ายน้ำ  แต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่ยังคงไหลลงมาจากตอนบน ห้วยสามบาท ที่ไหลลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม