‘เขื่อนป่าสักฯ’ แจ้งด่วนที่สุด ให้ประชาชนขนของขึ้นที่สูง-ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ แจ้งว่า เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

จนถึงอัตรา 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำใน

แม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2.00 – 2.50 ม. (จากปัจจุบัน เวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564)

จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง และติดตามสถานการณ์

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม