กรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยชี้พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นติ่ง น้ำท่วมขัง กรมชลประทานเตือนเขื่อนกระเสียวระบายน้ำเพิ่ม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564 พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

>>ภาคเหนือ จ.อุทัยธานี (อ.ลานสัก หนองฉาง)

>>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ (อ.คอนสาร บ้านเขว้า บ้านแท่น เทพสถิต จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ เกษตรสมบูรณ์ เนินสง่า หนองบัวระเหว) ขอนแก่น (อ.โคกโพธิ์ไชย ชนบท มัญจาคีรี พระยืน บ้านแฮด บ้านไผ่ เมืองฯ) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ) กาฬสินธุ์ (อ.ฆ้องชัย) ร้อยเอ็ด (อ.ทุ่งเขาหลวง เชียงขวัญ) นครราชสีมา (อ.โนนสูง สีคิ้ว พิมาย ด่านขุนทด สูงเนิน ขามทะเลสอ ปักธงชัย เมืองฯ คง เมืองยาง ประทาย ชุมพวง) บุรีรัมย์ (อ.นางรอง เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ) และศรีสะเกษ (อ.ภูสิงห์ ขุนหาญ ขุขันธ์)

>>ภาคกลาง จ.ลพบุรี (อ.บ้านหมี่ โคกสําโรง ชัยบาดาล ลำสนธิ) สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า สองพี่น้อง) สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ สามโก้) พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช บางซ้าย) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน) ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก) ปราจีนบุรี (อ.เมืองฯ ประจันตคาม กบินทร์บุรี) ฉะเชิงเทรา (อ.สนามชัยเขต) และสระแก้ว (อ.เมืองฯ วัฒนานคร)

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์

และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน

หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย

กรมชลประทานเตือนเขื่อนกระเสียวระบายน้ำเพิ่ม ย้ำเขื่อนแข็งแรงดีหลังมีฝนตกหนักตอนบน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ได้ควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ด้วยการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ด้านท้ายประมาณวันละ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบตลอดสองฝั่งลำห้วยกระเสียว ในเขตอำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และในเขตพื้นที่ตลอดลุ่มน้ำท่าจีน ทั้งนี้ ทางระบายล้นของอ่างเก็บน้ำกระเสียวมีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุด 240 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 20.7 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน และมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำ จึงขอยืนยันว่าสภาพเขื่อนและฝายยางมีความมั่นคงแข็งแรงดีไม่มีรอยแตกร้าวบนสันเขื่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้รายงานสถานการณ์น้ำให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม