เลขาฯรมว.อุดมศึกษาฯเยี่ยมโอโซนฟาร์ม แม่จัน จ.เชียงราย ชวนคนรุ่นใหม่พลิกโฉมทำเกษตรแม่นยำ Young Smart  Farmer (YSF)

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการ อว. และ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัด อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโอโซนฟาร์ม อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายพิเชษฐ กันทะวงค์ กรรมการผู้จัดการโอโซนฟาร์ม  เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำเยี่ยมชมพื้นที่ 8 ไร่ ประกอบด้วยโรงเรือน 18 หลัง ปลูกเมล่อน และมะเขือเทศ ผ่านระบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ โดยผลผลิตทั้งหมดเป็นออร์แกนิกส์ปลอดสารพิษ นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารที่นำผลผลิตจากฟาร์มมาปรุงจำหน่าย

ดร.ดนุช  เปิดเผยว่า ขณะนี้คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการทำการเกษตรแบบแม่นยำหรือปรับเปลี่ยนมาเป็น Young Smart  Farmer (YSF)มากขึ้น เพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้ามาช่วยควบคุมทั้งเรื่องดิน น้ำ ปุ๋ย ได้มากขึ้น โอโซนฟาร์มใน 18 โรงเรือน มี 5 โรงเรือนที่ปลูกเมล่อน มีรายได้ 4-5 หมื่นบาทต่อโรงเรือนในการตัดแต่ละครั้ง ซึ่งใน 1 ปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 2-3 รอบ หรืออย่างมะเขือเทศ มีเพียงโรงเรือนเดียวยังเก็บผลผลิตมาขายได้ทุกวัน เพราะทุกอย่างควบคุมได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ดังนั้น

อยากจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากเป็น YSFให้ไปติดต่อที่อุทยานวิทยาศาสตร์ได้ทุกแห่งในมหาวิทยาลัย เพื่อเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรของประเทศไทยให้แม่นยำและหวังผลได้ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้เกษตรอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน นายพิเชษฐ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. ได้เข้ามาช่วยโอโซนฟาร์ม โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาทำเมล่อนให้มีรสหวาน ทำเป็นฟรีชดรายแปรรูปส่งตลาดได้ รวมทั้งการใช้ระบบให้อาหารพืชที่ปลูกในโรงเรือนแบบแม่นยำ สามารถลดต้นทุนได้ และยังจัดทำระบบเครื่องจ่ายปุ๋ยผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถควบคุมได้ ทำให้ผลผลิตในโอโซนฟาร์มมีคุณภาพ เป็นการพลิกโฉมการทำเกษตรแบบใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะหาองค์ความรู้แบบนี้มาจากแหล่งใด ที่สำคัญ ขณะนี้เกษตรกรรุ่นใหม่ใน จ.เชียงราย หรือที่เรียกว่า YSF มีสมาชิกถึง 120 คน ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยที่ทำการเกษตรแบบใหม่ ซึ่งทำแล้วสนุกและได้ประโยชน์มากขึ้น สามารถนำผลิตผลทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นเครื่องสำอาง เป็นเซรั่ม หรือแม้กระทั่งการออกแบบแพ็คเกจจิ้งใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้โดยผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. และไม่ต้องทำการเกษตรแบบลองผิดลองถูกอีกต่อไป แต่ต้องเป็นการเกษตรที่แม่นยำ จึงเป็นทางรอดของเกษตรกรไทย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม