กระทรวงศึกษาธิการ ชวนเด็กและเยาวชนเที่ยวงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 “เรียนดี..มีความสุข” พร้อม “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” วันเสาร์ที่ 13 มกราคม

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 และกิจกรรมมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2498 ซึ่งวันเด็กปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย  ตลอดจนให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2567 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและจิตใจ สร้างความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม รวมทั้งยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษา

สำหรับหนังสือที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ใช้ชื่อว่า “ยิ้ม…ยิ้มอิ่มหัวใจ“ ชวนยิ้มอย่างมีความสุขไปกับงานเขียนและภาพวาดของนักเรียนที่ทำให้คุณ “ยิ้ม…ยิ้มอิ่มหัวใจ” ตามชื่อของหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดย เด็กชายภานุวัฒน์ ชวนคิด นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย
ภาพปก “เล่น เล่น สไตล์เด็กไทย” โดย เด็กหญิงอรนุช ไหววิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สะท้อนถึงความร่าเริงสดใสของเด็ก ๆ ผ่านผลงานของนักเรียนและบทความพิเศษ ที่มีทั้งความสนุกและสาระน่ารู้ ครบทุกรสชาติในเล่มนี้เล่มเดียว

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กโดยกระทรวงศึกษาธิการปีนี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2567 จำนวน 1,220 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. แบ่งออกเป็น 

  • จำนวน 604 คน 
  •   จำนวน  279 คน 
  • (ประเภททีม) จำนวน 337 คน

2. กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567  ณ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งบริเวณถนนราชดำเนินนอก ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม และสนามภายในกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00น. โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิดเรียนดี มีความสุข เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมเรียนรู้วิถีไทยด้วยความสุขความสนุกแบบเต็มอิ่ม ซึ่งปีนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานเปิดงานในเวลา 08.30 น. เพื่อส่งมอบความสุข ปลุกความคิด ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจ และเรียนอย่างมีความสุข โดยแบ่งกิจกรรม เป็น 3 โซน ได้แก่

โซนที่ 1: EDU Main Stage  (ภายในกระทรวงศึกษาธิการ) กิจกรรมประกอบด้วย

• พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

• การแสดงพิธีเปิด เรียนดีมีความสุข Festival

• TALK SHOW พูดคุยกับดาราต้นแบบ My Idol Talk

• การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน

• การแสดงศิลปะร่วมสมัย Cover Dance

• การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพลังเด็ก

• การประกวดหนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม หัวข้อ “ซอฟต์พาวเวอร์ไทย ครองใจโลก”

โซนที่ 2: EDU Digital Technology  (บริเวณถนนราชดำเนินนอก) ประกอบด้วย

• นำเสนอนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

• นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

• กิจกรรมทักษะพื้นฐานด้านสื่อด้านสื่อดิจิทัล

• กิจกรรมจากหน่วยงาน

โซนที่ 3: EDU Network (บริเวณถนนลูกหลวง) ประกอบด้วย

• กิจกรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• กิจกรรมจากหน่วยงานเครือข่าย

• เวทีกิจกรรม การแสดงดนตรี และการแสดงของเยาวชน

และที่ขาดไม่ได้ ที่เด็กทุกคนจะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง คือ กิจกรรมตามรอย …วังจันทรเกษม ปี 2
ซึ่งจะพาน้อง ๆ ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา จากวังจันทรเกษมสู่กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย และน้อง ๆ จะมีโอกาสได้นั่งเก้าอี้ทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเก้าอี้ทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับเซอร์ไพรซ์ของขวัญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนละ 1 ชิ้นอีกด้วย

โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในการจัดงานกว่า 100 บูธ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานเอกชนอีกมากมาย ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน มอบความสุข ความสนุก และแจกของขวัญของรางวัลกว่าแสนชิ้นแก่เด็ก ๆ พิเศษสุดปีนี้ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. จะร่วมแจกของขวัญ อาทิ ตุ๊กตา ของเล่น สมุดหนังสือ ขนม และมอบหนังสือที่ระลึก ร่วมถึงมอบโล่รางวัลชนะเลิศเรียงความ “การตัดสินการประกวดเรียงความภาษาไทย ร้อยถ้อยคำร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ
ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จำนวน 9 รางวัล

นอกจากนี้ยังมีความสนุกสนานกับการแสดงบนเวทีกลางอีกมากมาย พบกับศิลปินจากละครดังที่ทุกคนรู้จักในเรื่อง พรหมลิขิต ทางช่อง 3 “แม่แก้ว” ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี (ซีน) และ “หมื่นจันภูเบศร์/พ่ออิน” ทัศน์พล วิวิธวรรธน์ (ปีเตอร์แพน) และกิจกรรมการประกวด คลิป TikTok หัวข้อ “พลังซอฟต์พาวเวอร์ไทย…ครองใจ
ทั่วโลก”โดยผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี  ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 11,500 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร จาก รมว.ศธ. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 ทาง Facebook : หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม หรือสอบถามได้ที่ 02-618-7781-4 และ 086 341 9978

ในส่วนของผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต กล่าวถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยว่า กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปี 2567 ที่จะจัดขึ้น ณ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจ
นครบาลดุสิต คาคว่าจะมีประชาชน เด็ก และเยาวชนมาร่วมกิจกรรมมากมาย อาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือกระทำผิดในลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนการพลัดหลงจากผู้ปกครอง รวมทั้งอุบัติเหตุต่าง ๆ จากภายในงานจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารักษาความปลอดภัยทั่วบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเต็มที่พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมงาน ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนใน

ปกครองอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กไปโดยลำพัง และควรจัดทำบัตรที่ระบุชื่อผู้ปกครอง พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ใส่ไว้ในกระเป๋าของเด็ก เพื่อความสะดวกในการนำส่งกรณีพลัดหลง สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมงานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-618-7781-4 และ 086 341 9978

ด้าน พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจาก 2 กิจกรรมหลักในการ
เฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น หน่วยงานในสังกัด ศธ.ยังได้ยกทัพโครงการ/ แผนงานต่าง ๆ มามอบให้เป็นของขวัญวันเด็กอย่างจุใจอีกด้วย ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพที่ 2 (หลักสูตรระยะสั้น) ฟรี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน ประมาณ 10,000 คน กำหนดจัดตลอดเดือนมกราคม 2567

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) จัดเต็มหลายกิจกรรม ได้แก่

  • กิจกรรมท่องโลกการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย Metaverse ฟรี โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในช่วงเดือน ธ.ค.2566 – ก.พ.2567)
  • กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ฟรี ในรูปแบบกลุ่มสนใจ (สกร.อำเภอ/เขต 928 แห่ง) สถานศึกษาละ 1 กลุ่มอาชีพ สามารถเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ตนเองและครอบครัว
  • กิจกรรม สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการศึกษาธิการส่งความสุข โดยสำนักงาน สกร. ทุกจังหวัด จัดคาราวานมอบของขวัญและส่งของบริจาคให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส หน่วยงานละ 1 จุด มีผู้เข้ารับมอบของขวัญฯ จุดละ 20,000 คน
  • กิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี เด็ก เยาวชน ชมท้องฟ้าจำลอง ฟรี 4 วัน วันละ 2 รอบแสดง ระหว่าง
    วันที่ 9-12 มกราคม 2567

องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษสำหรับเด็ก ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ทุกสาขา พร้อมลดราคาสูงสุด
10 % ให้กับผู้ปกครอง เยาวชน เพื่อช่วยค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดทั้งเดือนมกราคม 2567

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จับมือร่วมกับร้านค้าจำหน่ายหนังสือเรียน จัดโปรโมชั่นลดราคาหนังสือ e-book ของ สสวท. ทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ลดราคาสูงสด 30 % อาทิ
ร้านนายอินทร์ SE-ED CU และ e-Bookstore ตลอดจนร่วมมือกับองค์การค้าของ สกสค. ลดราคาสื่อเสริม และ
บอร์ดเกมของ สสวท. ลดราคาสูงสุด 15 % โดยจัดจำหน่ายที่ร้านหนังสือ สสวท. @ipstbookstore ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ และsuksapanmall.com

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามแนว CEFR ระดับ A1 – A2 ให้บริการกับนักเรียนโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 2,000 ที่นั่งสอบ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 – 13 มกราคม 2567 ผ่าน www.niets.or.th

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม