หมอธีระเรียกร้องนายกรัฐมนตรีโปรดทบทวนการเปิดประเทศใน 120 วัน หวั่นทำโควิด-19 ระบาดรุนแรง ชี้ก่อนเปิดต้องมี 4 ข้อ “คุมระบาด-วัคซีนทั่วถึง-คัดกรองมีศักยภาพ-ใช้ความรู้สร้างนโยบาย”

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ FB  Thira Woratanarat โดยระบุว่า  บทเรียนของประเทศที่เปิดได้นั้น มักต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้อย่างครบถ้วนก่อน

หนึ่ง คุมการระบาดได้อย่างดี…คุมไม่ใช่ไล่ตาม คุมได้ไม่ใช่ติดหลายพันคงที่อย่างต่อเนื่อง

สอง ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย

สาม ระบบการตรวจคัดกรองโรคมีศักยภาพ ทำได้มาก ต่อเนื่อง ครอบคลุม คนสามารถเข้ารับการตรวจได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย

สี่ ใช้ความรู้วิชาการที่ถูกต้องเพื่อสร้างนโยบายต่างๆ

หลายแสนที่ติด…พันกว่าชีวิตที่สูญเสีย…โปรดทบทวนเถิดครับ เพื่อไม่ให้เจอกับภาวะที่มากกว่านี้ในอนาคต

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม