กรมชลประทานเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำ 3 อ่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยชาวเพชรบูรณ์แก้ปัญหาแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ในหลวงที่ 10 ทรงสืบสานต่อยอดตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยให้ราษฎรบริเวณลุ่มน้ำป่าสักตอนบน มีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

โดยเฉพาะที่บ้านเขาขาด อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ราษฏรเกือบทั้งตำบล ขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภคทุกปีในช่วงฤดูแล้ง จึงได้เร่งรัดแผนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาดความจุ 15.68 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2565

นอกจากนี้ยังเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อำเภอเขาค้อ  ขนาดความจุ
10.67 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บห้วยน้ำสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่บ้านท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก ขนาดความจุ 13.45 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทั้ง 3 โครงการมีแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 – 2567

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม