กระทรวงอุดมศึกษาฯระบุคนไทยฉีดวัคซีนแล้ว 8,400,320 โดส ไม่มีผลข้างเคียง 93.03% จังหวัดของภูเก็ต ฉีดวัคซีนมากสุดฉีดเข็มแรกกว่า 63.71 %

สำนักงานวิจับแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยระบุว่า ข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,713 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 41.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 319 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 150 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 80.029 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (50.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 37.699 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 8,400,320 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 45.8%

ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,713 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 8,500,000 โดส

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 8,400,320 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 6,017,424 โดส (9.1% ของประชากร)

-เข็มสอง 2 2,382,896 โดส (3.6% ของประชากร)

2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-24 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 8,400,320 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 240,421 โดส/วัน ประกอบด้วย

วัคซีน AstraZeneca

– เข็มที่ 1 2,592,967 โดส

– เข็มที่ 2 54,227 โดส

วัคซีน Sinovac

– เข็มที่ 1 3,424,457 โดส

– เข็มที่ 2 2,328,669 โดส

3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

– 93.03% ไม่มีผลข้างเคียง

– 6.97% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย

– ปวดกล้ามเนื้อ 1.67%

– ปวดศีรษะ 1.24%

– ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.89%

– เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.81%

– ไข้ 0.55%

– คลื่นไส้ 0.37%

– ท้องเสีย 0.24%

– ผื่น 0.20%

– ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.16%

– อาเจียน 0.10%

– อื่น ๆ 0.72%

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม