รัฐสภาคว่ำ 12 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกรับหลักการ มีเพียง 1 ร่างกาบัตร 2 ใบที่ผ่าน 20 ส.ว.ร่วมโหวตปิดสวิตซ์ตัวเองตัดอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

การประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ที่เสนอโดย พรรคพลังประชารัฐ 1 ฉบับ พรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรค 8 ฉบับ และพรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 13 ฉบับ ในวาระแรกรับหลักการ โดยการพิจารณาวันสุดท้าย

ผลการลงมติโดยใช้วิธีขานชื่อลงมติแยกเป็นรายฉบับทั้ง 13 ฉบับ ปรากฏว่า ร่างฉบับที่ 13 ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ด้วยคะแนน 552 เสียง เป็นของ ส.ส. 342 เสียง และส.ว. 210 เสียง (เปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง ของพรรคประชาธิปัตย์) อนึ่ง : ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะผ่านความเห็นชอบจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 367 เสียง จากสมาชิกทั้งหมด 733 เสียง และในจำนวนดังกล่าวยังมีเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่สมาชิกวุฒิสภาต้องให้ความเห็นชอบด้วยเสียง 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง

#กราฟิกข้อมูลผลโหวตจาก FB สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์(NNT)
#กราฟิกข้อมูลผลโหวตจาก FB สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์(NNT)

โดยส.ส.พรรคเพื่อไทย กับ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เห็นพ้องลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับ ขณะที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เสียงแตก โดยมี ส.ส.ที่ลงมติรับหลักการทั้ง 13 ฉบับ อาทิ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา เป็นต้น

สำหรับ ส.ว.ที่รับหลักการร่างที่ 4 ของพรรคเพื่อไทย (พท.) และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในการแก้ไขมาตรา 272 ปิดสวิตช์ ส.ว. ดังนี้ 1.นายคำนูณ สิทธิสมาน 2.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 3.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 4.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 5.นางประภาสรี สุฉันบุตร 6.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 7.พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 8.นายพิศาล มาณวพัฒน์ 9.นายมณเฑียร บุญตัน 10.นายวันชัย สอนศิริ 11.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 12.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 13.นายอนุศาสตร์ สุวรรณมงคล 14.นายอำพล จินดาวัฒนะ

ส่วน ร่างที่ 11 ของ 3 พรรคร่วมรัฐบาลที่ให้ปิดสวิตช์ ส.ว. มี ส.ว.ร่วมเห็นชอบร่าง ดังนี้ 1.นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2.นายคำนูณ สิทธิสมาน 2.พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม 3.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 4.นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 5.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 6.นายบรรชา พงศ์อายุกูล 7.นางประภาสรี สุฉันบุตร 8.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 9.พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 10.นายพิศาล มาณวพัฒน์

11.นายมณเฑียร บุญตัน 12.นายวันชัย สอนศิริ 13.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 14.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 15.นายสม จาตุศรีพิทักษ์ 16.นายสมชาย เสียงหลาย 17.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 18.นายสุวพันธุ์ ตัณยุวรรธนะ 19.นายอนุศาสตร์ สุวรรณมงคล 20.นายอำพล จินดาวัฒนะ

#กราฟิกข้อมูลผลโหวตจาก FB สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์(NNT)

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม