ยอดติดโควิด-19 ต่ำห้าพันต่อเนื่อง ตายเพียง 22 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 4,000 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 3,811 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 155 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 27 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย

ผู้ป่วยสะสม 2,116,378 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,450 ราย

หายป่วยสะสม 2,027,839 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 69,010 ราย

เสียชีวิต 22 ราย

นนท์ booster” Pfizer เปิดเพิ่มอีก 4,000 คน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Pfizer (booster) ไม่จำกัดสัญชาติและที่พักอาศัย

เงื่อนไข

✅ ฉีดวัคซีน Sinovac+Sinovac หรือ Sinopharm+Sinopharm โดยนับจากเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)

✅ ฉีดวัคซีน AstraZeneca+AstraZeneca โดยฉีดเข็ม 2 ก่อนวันที่ 7 ส.ค. 2564

เปิดให้ลงทะเบียนถึง 6 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 17:00 น. https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/…/slot/28/booster

ฉีดวัคซีนที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2564 วันละ 2,000 คน

‼ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1,2,3

เป็นชนิดวัคซีน ไฟเซอร์ เท่านั้น

ผู้ที่จองคิวมาจากเครือข่ายมือถือ ทั้งเข็มที่ 1 และ 3

และผู้ที่มีนัด เข็มที่ 2 เดิมของศูนย์ฯ บางซื่อ

เข้ารับบริการที่ประตู 2,3,4 ตามเวลานัด

สำหรับผู้ที่ไม่ได้จองคิวฉีดมา ที่ต้องการรับวัคซีน ในเข็มที่ 1,2,3

(เข็มที่ 1 ให้บริการ 2 วันสุดท้าย 6-7 ธ.ค. 64 เท่านั้น

เข็มที่ 3 ตรงตามเงื่อนไข

1. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม

ยังไม่เคยได้รับเข็มที่ 3

2. ฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 ก.ค. 64)

สามารถ walk in ลงทะเบียน ณ จุดฉีด เข้ารับบริการที่ประตู 1

เวลาให้บริการทุกประตู 9.00-16.30 น.

หมายเหตุ

1. ผู้ที่ต้องการวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียน

2. วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) มีจำนวนจำกัดและจะให้บริการแก่ผู้มีประวัติแพ้วัคซีนชนิดอื่นและ/หรือเคยรับวัคซีนโมเดอร์น่าเข็มที่ 1 จากศูนย์ฯ บางซื่อมาก่อนเท่านั้น

ที่มา : CVC กลางบางซื่อ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม