ปชป.เตรียมเคาะตัวแทนลงชิงผู้ว่าฯกทม. 13 ธ.ค. นิด้าโพลชี้ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”คะแนนนิยมสูงขึ้นต่อเนื่อง

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ พรรคจะประชุมเพื่อพิจารณาผู้เป็นตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนจะเป็นดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (เอ้) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมพรรค ขณะนี้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังไม่เริ่มต้นขึ้น

ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่า พรรคพลังประชารัฐกำลังพิจารณาจะส่งนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าฯหมูป่า ที่มีบทบาทสำคัญในการกูภัยเด็กติดธรรมที่จังหวัดเชียงราย ด้วยเหตุผลที่พรรคเลือกผู้ว่าฯหมูป่า เพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อย่างไรก็ตามแกนนำพรรคพลังประชารัฐได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่เกิดขึ้น พรรคยังไม่มีการพูดคุยกันถึงการหาผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมนี้ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร       เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล”       สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 34.37 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 17.07 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 11.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 6.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล อันดับ 5 ร้อยละ 6.15 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 6 ร้อยละ 5.54 ระบุว่าเป็น

น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 7 ร้อยละ 4.86 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 8 ร้อยละ 3.03 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 9 ร้อยละ 2.88 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 10 ร้อยละ 2.66 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 11 ร้อยละ 2.20 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับที่ 12 ร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า อันดับ 13 ร้อยละ 1.21 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล และร้อยละ 0.61 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครจากพรรคกล้า และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 88 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 21.21 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 8.33 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 6.06 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 82 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 6.36 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล และอันดับ 4 ร้อยละ 5.91 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 20 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.20 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 13.20 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 6.00 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล

และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 10 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 19.06 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 10.70 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.02 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 33 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 17.74 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 12.37 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.53 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 80 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.58 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 9.52 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.79 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และน.ส.รสนา โตสิตระกูลในสัดส่วนที่เท่ากัน

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 24.05 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม     ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.75 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.38 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 4 ร้อยละ 10.93 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 8.95 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า            หรือ พรรคก้าวไกล อันดับ 6 ร้อยละ 6.98 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 7 ร้อยละ 4.63 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 8  ร้อยละ 4.40 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 9 ร้อยละ 4.02 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ  อันดับ 10 ร้อยละ 3.57 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 11 ร้อยละ 2.88 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 12 ร้อยละ 2.20 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับ 13 ร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า และร้อยละ 1.89     ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรค     เสรีรวมไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 03 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.15 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 3 ร้อยละ 10.61 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 6.82 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 54 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.27 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 10.91 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล และอันดับ 4 ร้อยละ 9.09 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 40 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 11.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 3 ร้อยละ 10.80 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 9.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 41 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.72 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 12.38 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 10.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 43 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.59 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.83 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ และอันดับ 4 ร้อยละ 9.68 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 41 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 14.72 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 9.09 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ และผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 8.23 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล  

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพฯ ตัวอย่างร้อยละ 48.86 เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.06 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 6.22 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 14.04 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 16.31 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 33.92 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 29.51 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 92.79 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 5.01

นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.59 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุศาสนาตัวอย่างร้อยละ 31.26 สถานภาพโสด ร้อยละ 64.95 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.49 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 12.90 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 25.57 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.60                         จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 42.71 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.99 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.23 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 7.97 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 25.34 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 26.56ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.15 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.74 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 28.98 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.96 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.30 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 26.10 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 5.31 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 21.02 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 16.16 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 7.97 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 14.49รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.95 ไม่ระบุรายได้

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม