คณะทำงานติดตามผลงาน กกท. และสืบหาข้อเท็จจริงการใช้งบกองทุนกีฬา เดินเครื่องลุยเก็บข้อมูลปัญหาที่รั้งวงการกีฬาให้สะดุด ก่อนส่งต่อคณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระฯ

ตามที่มติในการประชุมคณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ที่มีนายจิรายุ ห่วงธรรม ประธาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 6 คน คือ นายวสันต์ ศรีจันทร์, นายนัฐชัย ไชยพรม, นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์, นายอินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน, นายธนกฤต คุปกาญจนาแ และนายศิศา ธรรมชัยกุล นั้น

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา คณะทำงานได้ประชุมนัดแรก โดยที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวสันต์ ศรีจันทร์ เป็นประธานคณะทำงาน และนายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เป็นเลขานุการคณะทำงาน  นายวสันต์ ศรีจันทร์ ประธานคณะทำงาน กล่าวว่า คณะทำงานมีความห่วงใยนักกีฬาและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ วาด้า จะได้ปลดไทยออกจากรายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎแล้วก็ตาม แต่คณะทำงานก็ยังคงมีความกังวล จึงมีมติที่จะให้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่า โทษแบนทั้งหมด ได้ถูกยกเลิกทุกข้อแน่นอนแล้ว

“ส่วนเรื่องการติดตามข้อเท็จจริงการใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คณะทำงานเองก็พร้อมที่จะรับฟังทุกฝ่าย เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหา ไม่ได้มีเจตนาไปจับผิด กองทุนเองก็อาจจะมีระเบียบหรือข้อกฎหมายที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนสมาคมกีฬา ฝั่งสมาคมกีฬาเองก็อาจจะมีความต้องการที่กองทุนไม่สามารถสนองตอบได้ ซึ่งคณะทำงานก็จะรวบรวมข้ออุปสรรคทั้งหลายนำเสนอต่อนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเข้าอภิปรายในสภา คณะทำงานเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่ทุกฝ่ายจะสามารถเข้าถึงงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” ประธานคณะทำงานกล่าวในตอนท้าย

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม