แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ที่พักสงฆ์อินทโมลีบรรพต (เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน) จังหวัดปัตตานี อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. ณ ที่พักสงฆ์อินทโมลีบรรพต (เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน) ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาหลวงปู่ทวดหนอนและเจดีย์ ทั้งอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ โดยมี พระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูสิริพรหมสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , คณะผู้บังคับบัญชาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , เจ้าหน้าที่ทหาร , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า วันนี้นับเป็นหนึ่งวันที่ดี ที่พวกเรามีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ รวมทั้งก่อสร้างเพิ่มเติมตามที่ทุกคนเห็นสมควรทำการก่อสร้างขึ้นในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้น แต่เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงาม นับเป็นความมหัศจรรย์ของพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งคู่เมืองปัตตานี สำหรับพี่น้องชาวพุทธก็ขอให้ศรัทธา และเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนา เพราะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี สิ่งสำคัญคืออยากให้ลูกๆ หลานๆ ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนามากขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

สำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเจดีย์ทวดหนอน เขามะรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ร่วมกับชุมชนไทยพุทธในพื้นที่ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ได้กำหนดจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น ณ ที่พักสงฆ์อินทโมลีบรรพต (เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน) ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาหลวงปู่ทวดหนอนและเจดีย์ อีกทั้งเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีตามวิถีพุทธให้ดำรงสืบไป โดยปัจจุบันมียอดเงินที่ได้จากทอดผ้าป่าครั้งนี้ 700,780  บาท ซึ่งหลังจากนี้ยังคงมีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกันอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม