รัฐบาลสปป.ลาวมอบ ประกาศเกียรติคุณสูงย้องยอ “ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ในวาระ70ปีความสัมพันธ์ลาว-ไทย

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 65 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มอบประกาศเกียรติคุณสูงสุดระดับ”ประกาศเกียรติคุณสูงย้องยอ”แด่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่รัฐบาลและประชาชน สปป.ลาวในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง สปป.ลาวกับราชอาณาจักรไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่ง สปป.ลาว โดย ฯพณฯ. แสง สุขะทิวง (H.E. Mr. Seng Soukhathivong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้มอบในนามรัฐบาลลาว

ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลสปป.ลาวและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับประกาศเกียรติคุณสูงย้องยอในวาระ70ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวซึ่งเสมือนบ้านพี่เมืองน้องที่มีความสัมพันธ์อันแน่บแน่นและจะต้องช่วยกันเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติระหว่าง2ประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม