เชียงใหม่ พบจุดความร้อน 20 จุด อ.เชียงดาว ฝุ่นปานกลางเสี่ยงเกินค่ามาตรฐาน

เกิดฝนหลงฤดูตกในเขตเมืองเชียงใหม่ ลมพัดแรงส่งผลให้เช้านี้ คุณภาพอากาศในเมืองเชียงใหม่ ดีมาก จากการตรวจวัดคุณภาพของกรมควบคุมมลพิษเวลา 09.00 น. จากจุดตรวจวัดจำนวน 5 จุด พบที่ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง


ส่วนที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,จุดกลางเมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,จุดโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า หรือ เมื่อ 15 มี.ค. 65 เวลา 0700 บก.คฟป.ทภ.3 สน. ขอรายงานข้อมูลค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5, PM10 และ AQI 17 จังหวัดภาคเหนือ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ และ ข้อมูลจุดความร้อน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS ) 17 จังหวัดภาคเหนือติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือพบว่าเช้าวันนี้ ได้บพจุดความร้อนเกิดขึ้นจำนวน 20 จุด พื้นที่อำเภอแม่ออน ได้ประสานไปยัง
พื้นที่เพื่อนำกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดับไฟ พร้อมได้ประสานฮ. กรมฝนหลวง เข้าดำเนินการบินำสรวจจุดเกิดไฟป่าเพื่อแจ้งพิกัดให้กับทีมภาคพื้นดิน หากจุดไหนที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไป เตรียมดำเนินการใช้ฮ. ตักน้ำเพื่อดับไฟป่า
ทั้งนี้เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ บก.คฟป.ทภ.3 สน. ข้อมูลจุดความร้อน Hotspot จาก ดาวเทียมระบบ VIIRS 17 จังหวัดภาคเหนือพบจำนวน 183 จุด พบมากที่สุดจังหวัดแม่ฮองสอน 81 ลจุด รองลงมาจังหวัดแพร่ 24 จุด และจังหวัดเชียงใหม่ 21 จุด ส่วนใหญ่เกิดจุดความในพื้นที่ป่าถึง 156 จุด

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม