ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ – สันทราย จัดชุดออกตรวจเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ สั่งการให้ นายณัฐกร ชุ่มอินทรจักร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลช้างเผือก สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และ รพสต.บ้านเจ็ดยอด ลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม และสุ่มตรวจสถานประกอบการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 19/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฯ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริการหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และ มาตรการประเมินตนเอง (COVID – Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ ร้านกำไรในสวน ร้านอีสานล้าน % ร้านลาบปลาเพี้ย ร้านมีลาภ ร้าน SIP aholie ร้านน้องฟลุ๊ค และ ร้านภูเก็ตซีฟู้ด

ทั้งนี้การปฏิบัติการฯ เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการประเมินตนเอง (COVID – Free Setting) ทุกๆ 14 วัน และให้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่จะเข้าใช้บริการต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือมีผลตรวจหาเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง จึงจะสามารถเข้ารับบริการในร้านได้ นอกจากนี้ยังกำชับให้ผู้ประกอบการดำเนินการปิดตรงตามเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ประกอบการทุกแห่งรับทราบและพร้อมปฏิบัติตาม ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งจะดำเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบการต่อไป


ด้าน ศปก.อ.สันทราย โดยการอำนวยการของ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ในฐานะศปก.อ.สันทราย มอบหมายให้ นายนพดล นวนพนัส ศปก.ต.แม่แฝกใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิกร้อย อส.อ.สันทราย ที่ 15 ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอสันทราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แฝก และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบลแม่แฝกใหม่ ดำเนินการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสันทราย เพื่อกวดขันให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 314/2564 รวม 4 แห่ง ได้แก่ ร้านจุ่มข้างวัด ม.4 ต.แม่แฝกใหม่ ร้านแคนา ม.9 ต.แม่แฝกใหม่ ร้านโก้งก่อเหลียว ม.12 ต.แม่แฝกใหม่ และ ร้านหม่าล่ามั้ย ม.14 ต.แม่แฝกใหม่ โดยผลการปฏิบัติ ชุดปฏิบัติการฯ รายงานว่า การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ดังกล่าว ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด และไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม