เชียงใหม่ เกิดไฟป่าต่อเนื่อง ฮ.ฝนหลวงช่วยทิ้งน้ำดับไฟป่าอ.สันทราย หลังพบกลุ่มควัน 4 จุดในเขตตำบลแม่แฝก

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเร่งแก้ไขไฟป่าและการลักลอบเผาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดกลุ่มร่มบินเชียงใหม่ได้ขึ้นบินสำรวจ พื้นที่เขต ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย พบกลุ่มควันเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าจำนวน 4 จุด จึงได้ชี้พิกัดให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมกำลังเข้าดำเนินการดับ แต่ด้วยความยากลำบากและสภาพอากาศที่เริ่มร้อนจัดในช่วงบ่าย ประกอบกับการเดินเท้าทำได้ยากลำบาก จึงได้แจ้งขอรับการสนับสนันจาก ฮ.แบบBell 407 จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรช่วยเหลือทิ้งน้ำดับไฟป่า ชุดเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 เที่ยว จำนวน 4,000 ลิตร

ส่วนสภาพอากาศในเขตเมืองเชียงใหม่ และอีกหลายพื้นที่ได้เกิดฝนตกและลมกรโชกแรง ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น ช่วงสายวันนี้ฝุ่นควัน PM2.5 ให้เบาบางลงไปได้ ขณะเดียวกันการวัดค่าฝุ่น PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์ Air4Thai.com จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในปริมาณที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 5 จุด จุดแรกคือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบล.ช้างเผือก อำเภอเมือง พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 กลางเมืองเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,จุดที่3 บนดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,จุดที่ 4 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจุดที่ 5 อยู่ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง

ส่วนจุดความร้อน Hot Sport จำนวน 375 จุด เมื่อเทียบกับปี 64 ( 369 )มากกว่า 9 จุด เปรียบเทียบกับปี 63 ( 1,873 ) ลดลง 1,498 จุด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 – 19 มี.ค.65 เกิดจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18,469 จุด เมื่อเทียบปี 64 ( 52,825 ) ลดลง 34,356 จุด คิดเป็น 65.04 % เมื่อเทียบปี 63 ( 85,277 ) ลดลง 66,808 จุด คิดเป็น 78.35 % นอกจากนี้ห้วงวันที่ 1 – 19 มี.ค.65 จังหวัดพิจิตรมีค่าจุดความร้อนสะสม 221 จุด สูงกว่าปี 64( 167 ) 44 จุด

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม