ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติด

พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจยาเสพติดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้มีการบรรยายเรื่องการใช้งานและเข้าระบบ AI พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Best Practice) การจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ ณ จุดตรวจ และด่านตรวจยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายให้ความรู้ นำโดย พ.ต.ท.ธวัชวงศ์ ชูกิจคุณ พร้อมทีมงาน และคณะวิทยากรพิเศษ จากหน่วยปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DEA : Drug Enforcement Administration)

ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านตรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค.65 ได้ทำการปิดกระบวนการฝึกอบรมด้วยการ สาธิต และ ฝึกภาคปฏิบัติ ยุทธวิธีในการตั้งด่าน โดยจำลองเหตุการณ์ (บูรณาการ) ร่วมกัน ระหว่างครูฝึกยุทธวิธี ฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 และ เจ้าหน้าที่ จาก DEA โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบระบบ LMS ของ UNODC e-Learning จำนวน 100 คน จาก จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม