จิตอาสาชาวบ้านขุนแม่รวม อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ จัดทำแนวกันไฟกว่า 40 กม.โดยไม่ของบจากหน่วยงานรัฐ

20 มีนาคม 2565 นายสุมิทธ์โชค นภาเกรียงไกร แกนนำประชาชนบ้านขุนแม่รวม เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ ประชาชนบ้านแม่รวม หมู่ที่1 บ้านขุนแม่รวม ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ จำนวน 200 คน ร่วมกับชุดปฎิบัติการอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าแนวกันไฟบุคลากรคุณครูนักเรียน เยาวชน และ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อำเภอกัลยาณิวัฒนา ตลอดจนพี่น้องประชาชนบ้านขุนแม่รวมการทำแนวกันไฟดังกล่าว เพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยและป่าชุมชนระยะทาง 40 กม.

ทั้งนี้เพื่อช่วยกันเก็บกวาดและกำจัดเชื้อเพลิงจำพวกใบไม้ กิ่งไม้ล้มพาดขวางแนวกันไฟ หากเกิดไฟไหม้ไฟจะลุกลามผ่านข้ามแนวกันไฟไปได้ อีกทั้งเป็นกันช่วยป้องกันป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของบ้านขุนแม่รวมและยังเป็นที่อยู่อาศัยรวมทั้งเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านานาชนิดเพื่อไว้เป็นที่อยู่ศัย จึงเป็นป่าชุมชนป่าต้นน้ำที่ชาวขุนแม่รวมได้ร่วมกันอนุรักษ์หลายช่วงอายุคนมาแล้ว

อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดกิจกรรม ทำแนวกันไฟประจำปี 2565 ครั้ง พี่น้องประชาชนแต่ละบ้านต่างได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นมีด จอบ รวมถึงอุปกรณ์ทำแนวกันไฟทำขึ้นจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของ ชาวปกาเกอะญอ ที่ใช้กันมานาน เมื่อถึงเวลาพักเที่ยงได้ร่วมรับประทานอาหารกลางร่วมกัน โดยแต่ละคนได้จัดเตรียมอาหารมื้อเที่ยงก็ได้แบ่งจ่ายแจกและแลกเปลี่ยนกันกิน ถือว่าเป็นประเพณีในการร่วมจิตรร่วมใจที่อบอุ่นอีกกิจกรรมหนึ่งด้วย

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม