เชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ครอบคลุม 25 อำเภอ

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดพื้นที่ 25 อำเภอ ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ประชาชน

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึงร้อยละ 70 แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และแม้สถานการณ์ของโรคจะเปลี่ยนแปลงไป ความรุนแรงลดลง แต่ประชาชนก็ยังคงต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ Universal Prevention For COVID-19 และอยู่กับโควิด-19 อย่างรู้เท่าทัน หรือ Living With Covid-19

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้คำนึงถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการควบคุมโรค ซึ่งเดิมจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวใน 5 อำเภอ คืออำเภอเมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า และจอมทอง เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยวแบบ Sand Box แต่ในขณะนี้ได้มีการขอเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวหรือพื้นที่สีฟ้าเพิ่มอีก 20 อำเภอ เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และให้คนเชียงใหม่โดยเฉพาะภาคเอกชน โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว สามารถเดินหน้าต่อไปได้

ด้านนางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวใน 20 อำเภอที่เหลือ ได้เตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานรับนักท่องเที่ยว ทั้ง SHA, SHA Plus, SHA Extra Plus รวมถึงมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อสามารถรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยจากโควิด-19

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำภาคเอกชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องมีความสะอาด มีการฆ่าเชื้อ มีจุดคัดกรอง บริการเจลแอลกอฮอล์ และผู้ให้บริการต้องมีความปลอดภัย คือได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้คำแนะนำ ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว และรักษาสถานะจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวไว้ให้ได้ ทั้งนี้การประกาศให้ทั้ง 25 อำเภอของเชียงใหม่ เปิดรับนักท่องเที่ยวได้ ต้องรอการยืนยันเป็นเอกสารทางราชการแจ้งมาถึงเชียงใหม่ ก่อน จึงจะสามารถเปิดพื้นที่ได้ทั้งจังหวัดต่อไป

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม