อสม.เชียงใหม่ นำร่องใช้กล้องวงจรปิด ติดตามผู้สูงวัยและผู้ป่วยติดเตียง ช่วงสงกรานต์

สงกรานต์นี้ฝากผู้สูงวัย-ผู้ป่วยติดเตียงไว้กับ อสม.ป่าแดด เตรียมติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตามอาการเจ็บป่วยผู้สูงวัยที่อยู่บ้านตามลำพัง

นายวีระชัย ไชยมงคล กำนัน ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขเข้ารับอบรมวิธีใช้กล้องวงจรปิดเพื่อติดตามอาการเจ็บป่วยของผู้สูงวัยและผู้ป่วยติดเตียง โดยมีอาจารย์และนักศึกษาชั้นปวส. 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดแต่ละชนิด ที่จะเหมาะสมนำไปใช้งาน

นายวีระชัย กล่าวว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมและจัดชื้ออุปกรณ์ทั้งหมดจากธนาคารออมสิน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำอาจารย์และนักศึกษาปวส.1 เข้ามาช่วยอบรมเพิ่มและการไปติดตั้งจริง ในเวลา 4 วัน ก่อนจะลงพื้นที่ติดตั้ง เป็นโครงการนำร่องครั้งแรก นำมาใช้เป็นโครงการฝากผู้สูงอายุและผู้ป่วนติดเตียงไว้กับอสม.ตำบลป่าแดด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ลูกหลานจะพากันออกบ้านไปท่องเที่ยว ปล่อยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงได้อยู่บ้านตามลำพัง หรือออกไปทำงาน ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง มีควมเสี่ยงหากเกิดล้มเจ็บป่วยขึ้นมา ต้องใช้เวลานานกว่าจะทราบจนทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้น หากนำโครงการนี้เข้ามาใช้จะทำให้ลดการเจ็บป่วย เสียชีวิตในยามที่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอยู่ตามลำพัง หากล้มป่วยเกิดขึ้นอสม. จะสามารถเข้าถึงพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยจาก 1669 ได้อย่างทันถ่วงที

ด้านนายสมนึก มายัง อาจารย์ประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กล่าวว่า การนำกล้องวงจรปิดที่ตรวจจับความเคลื่อนไหว สามารถพูดตอบโต้สอบถามได้ โดยผ่านมือถือ ทำให้อสม.สามารถดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีไม่มีความเคลื่อนไหวจะสาารถตรวจสอบเข้าไปถึงผู้ป่วยได้ทันเวลา ก็เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก่อให้เกิดประโยนช์ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นอสม. ผู้นำชุมชน จะสามารถนำไปต่อยอดใช้ในด้านอื่นๆ โดยนำอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่นำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม

นายประดิษฐ์ รัตนะ อสม.ต.ป่าแดด กล่าวว่านับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดี นำมาใช้ครั้งแรกการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง สามารถดูแลติดตามได้ตลอดเวลา หากเกิดเหตุขึ้นสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันที จากนี้ลูกหลานก็สบายใจขึ้นเมื่อมีอสม.คอยดูแลให้ตลอดเวลา

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม