ละอ่อนน้อยฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว ร้อยละ 40 รับเปิดเรียนออนไซด์

เชียงใหม่ เด็กเล็กได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565

ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ได้อำนวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ามารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก หลังจากได้สำรวจความต้องการของผู้ปกครอง ตั้งแต่เช้าบรรดาผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ามาขอรักการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กจำนวนมาก เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จะอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในโรงเรียนได้ 1 คน และเด็กเท่านั้น ก็จะจัดเก้าอี้ให้เด็กๆ ได้นั่งห่างกันประมาณ 2 เมตร บรรดาทีมบุคลากรทางการแพทย์จจะเข้ามาพูคุดสอบถาม ก่อนจะเข้ามาฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆ

น้องสติ๊กเกอร์สู้ๆครับ

ส่วนการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปแล้วจำนวน 1,434,088 คิดเป็นร้อยละ 90.73 จากจำนวน 1,729,353 คน แบ่งการฉีดเป็นประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 1,280,533 คน ฉีดไปแล้ว 1,161,342 คน คิดเป็นร้อยละ 90.69 กลุ่มนักเรียน 5-11 ปี เป้าหมาย 152,604 คน ฉีดไปแล้ว 61,518 คน คิดเป็นร้อยละ 40.31 กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เป้าหมาย 121,137 คน ฉีดไปแล้ว 144,270 คิดเปนร้อยละ119.10 กลุ่มผู้สูอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 327,683 คน ฉีดไปแล้ว 294,839 คน คิดเป็นร้อยละ 89.98

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม